Översvämningarna i Pakistan

24 augusti 2010

På gång

Hjälp som kommer fram: Labour Relief Camp!
Översvämningarna i Pakistan har orsakat enorm förödelse och mer än 1 600 döda. 14 miljoner har förlorat sina hem och ytterligare sex miljoner har förlorat skördar, boskap och ägodelar. De värsta översvämningarna i Pakistans historia drabbar nu Indusslätten och orsakar oerhört lidande för befolkningen.

Sätt in ditt bidrag på: Pg 1318487 – 4. Solidaritet utan Gränser. Märk med ”Pakistan”

Pengarna skickas sedan vidare till Labour Relief Camp, där Labour Party Pakistan, National Trade Union Federation,
Womens Help Line och Labour Education Foundation samarbetar om att föra ut hjälp till den drabbade
befolkningen i Pakistan.
Din hjälp betyder oerhört mycket!

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.