Klimatrörelsen satsar på rättvisefrågor

23 augusti 2010

Miljö, Nyheter

Klimatrörelsen riktar in sig alltmer på systemförändring och tillväxtkritik.
– Fokus ligger på rättviseaspekten och sociala perspektiv, säger Erik Lensell, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner.

Nyligen hölls ett klimatläger i Uppsala med ungefär hundra deltagare och mycket vikt lades vid rättvise- och demokratifrågor. Arrangörerna var bland andra Studiefrämjandet, Färnebo folkhögskola och Miljöförbundet Jordens Vänner.
Erik Lensell, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner, var med på lägret. Han skönjer några nya trender inom klimatrörelsen.
– Fokus ligger på rättviseaspekten och sociala perspektiv på klimatfrågan. Trenden är att vilja genomföra systemförändringar, inte bara ändra saker på ytan. Vi vill lyfta fram demokratiaspekten, folk ska känna att de har makt att förändra i samhället. Vi har diskuterat att man kan arbeta mer på kommunalnivå och anordna folkomröstningar.
Elisabet Strand som är talesperson för Klimataktion tycker att det ser olika ut vad som diskuteras inom klimatrörelsen, men att kritiken mot den ekonomiska tillväxten hörs alltmer.
– Inom Klimataktion är detta en pågående diskussion, vi håller inte fast vid politiska etiketter, utan diskuterar hellre: hur kan vi göra? Hur är det möjligt att i framtiden ha ekonomisk tillväxt? Det är vad hela ekonomin bygger på och växande ekonomi hänger intimt ihop med växande energianvändning. Faktum är att både högern och vänstern håller fast vid det nuvarande ekonomiska systemet och vi får förhålla oss till det. Det finns inga enkla lösningar här, det behövs en diskussion och en plan för hur vi kan ställa om utan att alla strukturer som lever av tillväxt kollapsar, med stora sociala problem som följd.
– Vi skulle behöva tänka realistiskt på hur vi kan dämpa klimatsystemets rubbning. Det räcker inte att t ex byta ut alla bilar mot el-bilar, problemet är för stort för sådana lösningar. Vi behöver tänka om, tänka utan för lådan. Men vissa lådor är så svåra att tänka utanför.

Hur kommer ni fortsätta ert arbete till hösten?
– Vi i Miljöförbundet Jordens Vänner jobbar med folkbildning ute i skolorna, säger Erik Lensell. Där vill vi inspirera ungdomar att de kan vara med och påverka hur samhället ser ut, inte bara lämna det till någon annan. Så det kommer vi fortsätta med. Sedan har vi också inlett ett samarbete som kommer fungera som ett nätverk på nationell nivå. Förebilden är Danmark som länge haft den här typen av nätverk mellan olika klimatorganisationer. De har också en gemensam tidning som når ut över hela landet. Det är det vi har tittat på.

Katarina Wikström
katarina@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.