Europafacket samlar sig till löntagarprotest

02 augusti 2010

Inrikes, Nyheter

De gigantiska nedskärningarna i flertalet EU-länder möts av stora protester. Ingenting talar för att protesterna kommer att klinga av. En första kulmen kan nås den 29 september då en omfattande löntagarprotest kommer att hållas i Bryssel. Den kommer att kombineras med en rad strejker i andra EU-länder.

Europa håller på att förändras. En stor kraftmätning mellan arbete och kapital äger rum i en rad EU-länder. Detta sedan löntagarna och låginkomsttagarna vägrar betala en kris som skapats av den nyliberala politik som EU, nationella regeringar och kapitalister drivit under en lång tid.
Grekland är det mest uppmärksammade landet. Där har generalstrejk och andra stora strejker pågått i oförminskad styrka under de senaste månaderna.
Men inte bara där rasar löntagarna mot att de ska betala notan för den nyliberala politiken.
Den rumänska regeringen har lagt fram ett åtstramningspaket som innebär att lönerna inom den offentliga sektorn ska minska med 25 procent. Dessutom ska 140 000 offentligt anställda sparkas från sina jobb fram till den sista februari 2011. Som inte detta vore nog ska dessutom pensionerna sänkas med 15 procent. Allt detta i ett av EU:s fattigaste länder. Så sent som den 31 maj genomfördes en generalstrejk där det samlade kravet var att IMF:s och EU:s åtstramningskrav skall dras tillbaka.

Nedskärningar i Europa
Regeringen Merkel har lagt fram åtstramningspaket på nära 800 miljarder svenska kronor. Den 13 juni demonstrerade 20 000 berlinbor mot vad de kallar regeringens antisociala politik. Fler och större protester är att vänta efter sommaren.
Den ”socialistiska” regeringen Zapatero i Spanien kommer med nedskärningar som bland annat innebär att lönerna inom offentliga sektorn ska kapas med fem procent. Dessutom genomförs en rad så kallade ”arbetsrättsreformer” som ytterligare kommer att försämra löntagarnas ställning mot kapitalägarna. Regeringen har också annonserat att den har planer på att ändra, det vill säga försämra, pensionssystemet ytterligare, och privatisera mer offentlig verksamhet. Tiotusentals spanjorer har redan varit ut på gatorna i juni för att protestera. Dessutom har fackförbundet kallat till generalstrejk den 29 september.
Löntagarna i grannlandet Portugal är hårt drabbade. Under detta år har tre nedskärningspaket antagits. Bland annat kommer 370 000 arbetslösa inte längre att få några bidrag. Den 29 maj genomfördes en strejk utlyst av CGT där omkring 300 000 deltog.
I Frankrike där det finns en lång tradition av militant kamp från löntagare och ungdomar visade över en miljon vad de tyckte om regeringen Sarkozys planer på att höja pensionsåldern till 62 år.
Slutligen har Storbritannien nyligen fått en ny höger-mittenregering. Många dagar hann inte gå efter valet innan denna regering den 22 juni antog ett åtstramningspaket som bland annat enligt vissa uppskattningar kommer innebära att 725 000 inom den offentliga sektorn blir av med sina jobb. Fackförbundet GMB uppger att detta kommer att ”sända en chockvåg genom Storbritanniens hela ekonomi”. Vilket motstånd som detta och andra nedskärningar kommer att få från arbetare och låginkomsttagarna visar sig under hösten.
Facket tvungen att agera
Alla dessa protester inom EU-länder har tvingat Europafacket, ETUC, att agera. Speciellt som de tidigare har stött bland annat EU-direktiv och stabilitetspakter. Nu i tolfte timmen har de tvingats ta initiativ till en alleuropeisk demonstration i Bryssel. Denna protest kommer i Spanien och förmodligen fler länder tas som intäkt för en europisk kampdag mot den förda krispolitiken.
Det är upp till Europas alla arbetare och låginkomsttagare att med gemensamma solidariska krafter omvandla denna dag och alla dagar till massiva manifestationer och kamp mot en nyliberal politik som tvingar miljon efter miljon ut i fattigdom.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.