En egensinnig tysk general

30 augusti 2010

Böcker, Kultur

Hammerstein eller Egensinnet. En tysk historia, Hans Magnus Enzensberger, Norstedts (2009)

Hans Magnus Enzensberger är en av Europas mest berömda intellektuella. Han spelade emellanåt en central roll i vänsterns diskussioner under 1960-talet och en bit in på följande årtionde. En del kanske minns hans fascinerande bok om den spanske anarkisten Durruti (Anarkins korta sommar: Buenaventura Durrutis liv och död, sv. övers. 1973). Sedan dess har han, liksom så många andra, blivit desillusionerad och rört sig mot politikens mittfåra.
Nu har Enzensberger skrivit en bok som kanske kan betecknas som en dokumentärroman, vilket förlaget väljer att kalla den. I ett postskriptum har författaren dock en annan uppfattning. Den imponerande redovisningen av källmaterialet pekar också åt allt annat än en roman, liksom bildmaterialet.
Boken har en gedigen förankring i vad som går att få reda på om den märklige tyske militären Hammerstein, men Enzensberger för in ett fiktivt material i och med att författaren samtalar med de döda i speciellt avgränsade avsnitt. Därtill kommer något som kallas för glosor och där författaren fortlöpande kommenterar sitt arbete med materialet.

Kurt von Hammerstein var en kallhamrad tysk militär som gjorde en lysande karriär men sedan vägrade att ha med Hitler och hans anhang att göra. Han hade dessutom i slutet av 1920-talet haft nära kontakter med ledande sovjetiska militärer, en tradition som i annan form fördes vidare av hans två döttrar.
Dottern Marie Luise lär redan som student känna den judiske kommunisten Werner Scholem (bror till den betydligt mer kände Gershom Scholem). Den andra dottern Helga förälskar sig i den likaså judiske kommunisten Leo Roth och blir 1930 medlem i kommunistpartiet. Det är i samband med döttrarnas liv som boken förmedlar många intressanta uppgifter och beskriver ett antal fascinerande levnadsöden. Här finns bland andra Ruth von Mayenburg, en österrikiska som var gift med den kände marxisten Ernst Fischer, men som också ägnade sig åt spionage för den sovjetiska militärens räkning.
Ett av Enzensbergers syften med boken är uppenbarligen att undersöka om och hur det var möjligt att överleva nazitiden i Tyskland utan att kapitulera inför regimen. Nu är väl inte Hammerstein med sin bakgrund och militära karriär särskilt representativ i det avseendet, men Enzensbergers rotande i den tyska historien har vänt på en del stenar som förut legat orörda. Fram kommer en både intressant och delvis också spännande historia om en hög tysk militär som vägrar ha med nazisterna att göra och som samtidigt, tycks det, stillatigande låter sina döttrar dras in i den tyska kommunismens innersta kretsar och verka för den sovjetiska ”fiendens” sak. Det är sannerligen en märklig historia och Enzensberger berättar, eller snarare avtäcker, den med en finess som läsaren har rätt att förvänta sig av honom.

Översättaren Peter Handberg är väl meriterad för uppgiften, men på alltför många ställen blir det uppenbart att det inte bara räcker med språkkunskaper. Exempelvis adlas det tyska kommunistpartiets ledare Ernst Thälmann till von Thälmann – inte illa efter en början som hamnarbetare. Brechts berömda Tolvskillingsoperan blir Treskillingsoperan (i enlighet med den tyska titeln), men det är ju den förra titeln som är aktuell för en svensk läsare. Ett annat fatalt misstag är de ord som brukar tillskrivas den tyske revolutionären Eugen Leviné: inför den borgerliga staten är kommunister bara villkorligt frigivna, vilket här blir ”döda på semester” – inte så lätt att förstå… På ett annat ställe talas det om att någon blev ”grundmedlem” i kommunistpartiet… på ännu ett ställe är någon ”kemiker”, vilket känns svårbegripligt, och man undrar givetvis vad en ”kriminalist” är för något.
Alla dessa felaktigheter och konstiga ordval irriterar i högsta grad en läsare som är någorlunda insatt i den tidens tyska förhållanden. Men Enzensbergers bok är i högsta grad läsvärd för den som intresserar sig för den tyska mellankrigstiden.

Per-Olof Mattsson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.