Alliansens arbetsmarknadsfiasko

16 augusti 2010

Inrikes, Nyheter

Inte ens två av hundra sjukskrivna tillbaka i jobb: 451 personer fick ett ”vanligt arbete”, av de 23 146 som överförts från sjukförsäkringen till en så kallad arbetslivsintroduktion. 415 personer motsvarar 1,9 procent. Så ser alliansens arbetslinje ut när den praktiseras i verkligheten.

Ett av slagnumren i alliansens valkampanj 2006, och som aktivt bidrog till valsegern, var den så kallade arbetslinjen och att det som kallades ”utanförskapet” skulle brytas.
Ett led i denna politik var att många långtidssjukskrivna egentligen inte var sjuka, enligt alliansen, och istället skulle ut i arbetslivet.
En så kallad rehabiliteringskedja introducerades, och vid årsskiftet 2009-2010 var den bortre gränsen nådd. Ett stort antal utförsäkrades och skyfflades över till Arbetsförmedlingen för att ta del av något som kallas arbetslivsintroduktion.
Nu har Arbetsförmedlingen gjort en koll av hur många av de 23 146 personerna i arbetslivsintroduktionen som verkligen fått ett arbete.
Resultatet är inte uppmuntrande. Inte för alliansens arbetslinje och definitivt inte för de 23 000. Som Arbetsförmedlingen skriver i sin rapport har deras anställda i flera fall fått bli privatekonomiska rådgivare till oroliga människor som inte vetat hur de ska klara sin ekonomiska situation när de ”kastas mellan myndigheter”.
Fakta ger vid handen att efter ett halvår hade 1,9 procent – 451 personer – fått vad som i dagligt tal kallas för ett vanligt jobb. De flesta av de andra finns kvar i arbetslivsintroduktionen eller har lämnat och förväntas söka sjukersättning igen.
Omkring sex veckor är kvar till valet.
Över 400 000 är arbetslösa och ungdomsarbetslösheten ligger stadigt över 25 procent i åldersintervallet 18-24 år. Det är inte märkligt att näringsminister Maud Olofsson drar sig för att använda förra valets ord om att ”vi ska arbeta som bävrar” och att alliansens övriga företrädare hittills ligger väldigt lågt med förra valets slagnummer: arbetslinjen och utanförskapet.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.