Stillsam blockad med stor effekt

04 juli 2010

Inrikes, Nyheter

Vid tolvslaget natten till den 23:e juni startade Hamnarbetarförbundet sin blockad mot varor till och från Israel. Islamismanklagelser och hot har överskuggats av ett oväntat brett folkligt stöd och internationell uppmärksamhet.

Erik Helgeson, förtroendeman på Hamn 4:an, är överraskad över att reaktionerna på blockaden främst varit positiva:
– Visst finns det en hel del som hör av sig och tycker att vi stödjer islamism, stöttar Hamas, och att vi är odemokratiska som agerar utan att ha stöd i riksdagen, men de utgör bara en bråkdel. Vi har varken fått klagomål från kunderna eller arbetsgivarna. Den enda kunden som klagat var en godsägare som inte hade fått sina hudkrämer.
Att de negativa reaktionerna varit så få tror Erik Helgeson beror på att Hamnarbetarförbundet har så pass brett stöd hos den allmänna opinionen.
– Inköparna vill inte gå emot vad folk tycker, säger han.

Ett led i historien
Trots en del hot och anklagelser fortlöper blockaden som är unik i sitt slag och samtidigt kan ses som ett naturligt led i Hamnarbetarförbundets historia av blockader mot länder vars ledningar utövar förtryck – som Pinochets Chile och apartheids Sydafrika.
Blockaden har också fått stor internationell uppmärksamhet, framförallt i Mellanöstern, berättar Erik Helgeson som tycker att det känns både märkligt och häftigt. Själva blockaden menar han är ganska odramatisk:
– Det kommer inga säckar med Jaffaapelsiner som vi motar bort, det är inte så mycket drama utan det är ganska lugnt. Vi rotar upp containrar i datasystemen och ute i containerparkerna. Vi ställer helt enkelt undan dem tills blockaden är över. Ibland hittar de inga containrar, ibland flera, och hittills är det sammanlagt 16 stycken med gods som ska till eller kommer från Israel.
– Jag trodde att det skulle bli starkare reaktioner eftersom det verkar som att de proisraeliska grupperna inte vill att man ska lägga sig i. De har insett att det inte går att vinna över folk längre så då försöker de att åtminstone få människor att avstå från att ansluta sig till motsatta sidan genom att använda hotbilder, säger Erik Helgeson.

Moderata blockadbrytare
Fria Moderata Studentförbundet har gjort ett utspel där de säger sig vilja manifestera sitt stöd till Israel genom att erbjuda sina under sommaren arbetslösa medlemmar att ”agera blockadbrytare och träda in i de strejkandes ställe”. De menar att det enkom är Hamas fel att människorna lider i Gaza och vill samtidigt passa på att ”göra ordet svartfot till ett positivt laddat begrepp”.
– Det är ganska tramsigt, de har så dålig förståelse för vad det handlar om, säger Erik Helgeson och fortsätter:
– De får väl komma ned och lyfta några containrar så får vi se hur det går. Jag tror varken kunderna eller arbetsgivarna är särskilt sugna på att ha några spinkiga nyliberaler springandes härnere. Det jag tycker är imponerande är att de har så mycket tid att de kan komma och göra andras jobb.
Han berättar att Hamnarbetarförbundet kommer att utvärdera hur blockaden fungerat rent tekniskt och man kommer också att se om det går att göra något för att få ett bättre utfall:
– Vi får se hur diskussionen går bland hamnarbetarfacken internationellt och om det kan bli en större aktion. Igår fick vi till exempel besked om att turkarna ska starta en blockad.

Emma Lundström
emma@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.