Slöjförbudet sprider sig över Europa

26 juli 2010

Nyheter, Utrikes

I Frankrike har parlamentets underhus beslutat om en lag som förbjuder den heltäckande islamska slöjan på offentlig plats. Lagen måste godkännas i senaten i september för att börja gälla.

Kvinnor som bryter mot lagen kan dömas till böter på 150 euro. Män som tvingar sina hustrur att bära heltäckande slöja kan dömas till böter på 30 000 euro och ett års fängelse. I Frankrike, med 64 miljoner invånare, finns det cirka fem miljoner muslimer. Det uppskattas att omkring 2 000 kvinnor bär heltäckande slöja, niqab eller burka.
Men lagen kan tänkas bryta mot grundlagen, och efter att den behandlats i senaten ska detta genast prövas. En annan möjlighet är Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, vars beslut är bindande.

Vänsterns tolkning
Lagen är ”ett sätt att avleda uppmärksamheten från krisens följder: avsked, arbetslöshet, diskriminering, ökad ojämlikhet och försämrade pensioner” skriver det franska Nouveau Parti Anticapitaliste, NPA, och påpekar att syndabockar genast plockas fram så fort det ser ut som om befolkningen skulle samla sig till protester mot försämringarna.
NPA motsätter sig lagen, men ”stödjer som alltid de kvinnor som kämpar mot alla former av förtryck, och den heltäckande slöjan, men det är främst genom att kämpa alla tillsammans för rätten att bestämma över sin egen kropp som kvinnor kan frigöra sig”.
Tendensen mot slöjförbud sprider sig över Europa. Underhuset i Belgiens parlament har just antagit en lag som förbjuder klädsel som döljer identiteten på offentlig plats. Lagen måste också antas i senaten. I Spanien har Barcelona aviserat förbud mot heltäckande slöja på vissa offentliga platser. Två andra mindre städer i Katalonien har antagit samma förbud. I Storbritannien finns ingen sådan lag men skolorna har fått rätt att utforma sina egna bestämmelser.
I Nederländerna har regeringen haft planer på samma lag men ingenting har ännu beslutats. Av de 16 miljoner invånarna (varav fem procent är muslimer) tros cirka 300 kvinnor bära burka. I Österrike och Schweiz aviseras lagar om bruket av heltäckande slöja skulle börja sprida sig, och i Tyskland har delstaterna frihet att anta egna lagar. Fyra av dem har förbjudit lärare att bära huvudduk.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.