Förintelseförnekelsen

26 juli 2010

Böcker, Kultur

The Arabs and the Holocaust (Araberna och Förintelsen), Gilbert Achcar, Saqi Books 2010

För västerlandet är Förintelsen är ytterst känslig fråga. I tolv västerländska länder har förnekande av Förintelsen kriminaliserats. För Israel är Förintelsen (Shoah) en ”industri”, ett effektivt propagandaredskap. För många i arabvärlden är Shoah en myt. I de fall den inte förnekas rättfärdigas Hitlers brott med det återkommande uttrycket: han borde ha avslutat jobbet. Sionistapparaten för glatt vidare sådana utbrott, liksom Förintelseförnekare i Väst, för att utmåla araberna som barbarer utan humanitet.
Nu har den arabiske intellektuelle Gilbert Achcar (bosatt i London) kommit ut med en bok i frågan. Hans The Arabs and the Holocaust avslöjar alla kultlika klichéer om arabiska attityder gentemot Förintelsen och om deras allians med Hitler. Enligt Achcar skakades arabvärlden under nazitiden av fyra konkurrerande riktningar: liberaler av västtyp, marxister, nationalister och fundamentalistiska panislamister. Inspirerade av den europeiska Upplysningen stod liberalerna envetet emot nazismen. Men dessa liberaler talade ändå aldrig till massorna, med tanke på motsättningen mellan västliga värderingar och västs ockupation av arabvärlden. Marxisterna, som hade många judar i sina led, kämpade också mot nazistiska idéer i arabvärlden. Under Hitler-Stalinpakten tonade de för en tid ner sin Tysklandskritik.

De dominerande nationalistiska strömningarna (främst Baath) vägrade också att sympatisera med nazismen. Men ultranationalisterna (till exempel Unga Egypten, SSNP i Libanon) försökte däremot efterlikna nazismen utan att nödvändigtvis samarbeta med Hitlertyskland. Det var Palestinas stormufti som öppet gick med Führern och il Duce med förvändningen att ”min fiendes fiende är min vän”.
Det är alliansen Hitler-stormuftin som ofta dyker upp i boktitlar prydda med de oundvikliga bilderna av muftin som skakar hand med Hitler. Utan den sionistiska propagandan skulle detta minne ha försvunnit från palestiniernas medvetande, hävdar Gilbert Achcar. Han citerar en google-sökning från 2008 som gav tio gånger fler resultat om muftin på engelskspråkiga sidor jämfört med arabiska. I detta hallå om muftins samarbete anser Gilbert Achcar att sionismen medvetet blir schizofren.

Enligt Gilbert Achcar tjänade bara 6 300 araber i de tyska styrkorna (och lika många under Vichyregimen) medan hundratusentals (däribland 9 000 palestinier) kämpade i de allierades led. Och av de 97 000 franska stupade och sårade, från den tunisiska kampanjen till den tyska kapitulationen, var 52 procent muslimer. Gilbert Achcar påpekar att Albanien var det enda (muslimska) landet i Europa som hade större judisk befolkning efter kriget än vid krigsstarten (albanska muslimer har hedrats i Israel som ”rättfärdiga hedningar”).
Enligt Achcar var det i själva verket sionismen som hade kontakter med nazismen på 30-talet. Han hävdar att den maximalistiska riktningen hade en del gemensamt med Mussolinis Rom. Under perioden strax efter Förintelsen var det inte på modet att förneka Förintelsen eller hysa antisemitiska åsikter bland araberna. När Nasserismen dominerade arabvärlden ville Yassir Arafat skapa ett ”Palestina där kristna, muslimer och judar kan utöva sin religion, arbeta och leva fredligt med jämlika rättigheter”.
Förnekande av Förintelsen har tagit fart de senaste trettio åren, tror Gilbert Achcar. Och han anser att det finns flera faktorer bakom: 1) det är ett sätt att lufta vreden när Israel vidhåller sitt monopol på offerrollen genom att hänvisa till Shoah 2) det är ett försök att få andra att tro att judar är födda konspiratörer, och alltså ett försök att finna tröst i att mobiliserar konspirationsteorier för att förklarar sionisternas framgångar i att bygga en stat som är mäktigare än alla arabstaterna tillsammans.
Men också när förnekandet på senare tid har fått fäste i arabvärlden är Gilbert Achcar ytterst kritisk till Förintelseförnekelsen. Han kommer med långa citat från arabiska intellektuella som Edward Said, Mahmoud Derwaish, Elias Khouri och många andra som också förkastar förnekandet.

Farooq Sulehria
Översättning från engelska Gunvor Karlström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.