Skattebetalarna – blåsta på miljarder?

28 juni 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

Nya Karolinska hittills en penningcirkus utan like: ”Hela upphandlingen av Nya Karolinska är ett skämt och skattebetalarna har blivit blåsta på miljarder.” Det sa Ilija Batljan (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm, i en intervju i Svenska Dagbladet för några veckor sedan, angående bygget av det Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Nu har dock landstingsfullmäktige nått en blocköverskridande överenskommelse om sjukhuset.

”Upphandlingen av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS), som vinner laga kraft nästa vecka, har skett med en enda anbudsgivare. Detta trots att landstingsfullmäktige ställde som villkor att tillräcklig konkurrens avseende antal anbudsgivare måste råda. I annat fall skulle upphandlingen avbrytas.”
Detta skrev Ilija Batljan, som var den som krävde att beslutet om upphandlingen revs upp, i en artikel på DN Debatt den 21 maj. Han berättar att landstinget kringgått reglerna om offentlig upphandling genom att i ett hemligstämplat dekret slå fast att en anbudsgivare var tillräckligt. Sedan upphandlingen offentliggjorts visade det sig att denna enda anbudsgivare var byggjätten Skanska, som trots omständigheterna nu får uppdraget att bygga det nya sjukhuset. (Enligt Skanska är detta det första OPS-avtalet i Sverige inom hälso- och sjukvård. OPS står för offentlig-privat samverkan.)
”Upphandlingen av NKS kan redan på dessa grunder ifrågasättas, än mer betänklig blir den när man granskar det ekonomiska resultatet närmare”, skriver Ilija Batljan. Innan den nya blocköverskridande överenskommelsen gjordes upp hävdade Ilija Batljan att den totala kostnaden för sjukhuset skulle hamna på 69 miljarder kronor, vilket kan jämföras med de ansvariga borgerliga landstingspolitikernas kostnadskalkyler på 52 miljarder kronor (60 miljarder totalt enligt senare uppgifter från alliansen). Det vill säga att oppositionsledarens kostnadskalkyler låg på 17 miljarder mer än alliansens. Största delen av de pengarna kommer rakt ner i fickan på finansiärerna. Det är en blåsning av stora mått, sa han i intervjun i SvD.
Ilija Batljans uttalande om att upphandlingen är ”ett skämt” ledde till ett storbråk mellan alliansen och oppositionen, och oppositionen krävde att beslutet revs upp, men redan för ett par veckor sedan klubbades en samförståndslösning igenom i landstingsfullmäktige. Alla gruppledare i Stockholms läns landsting har enats om finansieringen, och det står klart att bygget blir åtminstone något billigare än alliansens tidigare beräkningar, närmare bestämt sju till nio miljarder kronor.
– Skillnaden nu är att man använder landstingets pengar till amorteringar i stället för räntebetalningar. På det sättet minskas det totala lånebehovet och ränta på ränta-effekten, säger Ilija Batljan i en intervju i DN.
– Jag var väldig tydlig med att jag vill slåss för varje skattekrona. För mig är sju till nio miljarder otroligt mycket pengar, fortsätter han.
Ilija Batljan svarar här på Internationalens frågor.

Du säger att skattebetalarna har blivit blåsta på miljarder vad gäller upphandlingen av Nya Karolinska sjukhuset, kan du förklara?
– Det viktigaste: finansieringsmodellen i det ursprungliga avtalet var helt knäpp. Landstinget skulle ha betalat många miljarder i onödan bara för att anskaffa pengarna till projektet från ett stort antal olika banker. Däri låg den stora blåsningen. En ren överföring av skattemedel till ett antal affärsbanker, alltså.
– De här vansinnigheterna har varit mitt främsta mål att stoppa, vilket jag nu till slut verkar ha lyckats med. Jag har även ställt mig helt avvisande till det avkastningskrav på insatt kapital som projektbolaget skulle ha rätt till. Det var alldeles för högt. I det nya avtalet är avkastningen sänkt betydligt, vilket ju faktiskt bevisar att det var för högt tidigare.
– Sedan har jag även ställt mig lite tveksam till priset på byggtjänster och driftskostnader. Där tror jag att det hade gått att pressa lite om det hade varit en upphandling med fler anbudsgivare.

Enligt de borgerliga partiernas tidigare beräkningar skulle det nya sjukhuset kosta totalt 52 miljarder kronor, medan du hävdar att det skulle kosta 69 miljarder. Hur har du räknat då?
– De borgerliga har tvingats revidera sina uppgifter efter påpekanden från sina egna tjänstemän och hävdar nu att totalkostnaden för det ursprungliga avtalet blir 60 miljarder. Jag hade dock räknat på ett annat sätt och kom fram till 69 miljarder. Orsaken är framför allt olika antaganden som påverkar ränta-på-ränta-effekterna. Jag tycker inte mina antaganden är orimliga, men kan inte heller leda i bevis att siffran 60 miljarder är felaktig. Det är under alla omständigheter för mycket pengar.

Enligt uppgifter i DN har landstingsfullmäktige nu enats om en finansiering av NKS som innebär besparingar på sju till nio miljarder kronor. Vad blir den totala kostnaden då (tidigare uppgifter var ju 52 miljarder enligt alliansens beräkningar)?
– Vi har nu rättat till de värsta tokigheterna och räddat cirka sju till nio miljarder (räknat från de 60 miljarderna, skulle vi utgå från mina tidigare antaganden om beloppet 69 miljarder så motsvarar det en sänkning på omkring 13-15 miljarder). Utgår man från att den tidigare totalkostnaden summerade till 60 miljarder så blir den nya kostnaden mellan 51 och 53 miljarder.
– Utgår man från Alliansens första uppgift om att kostnaden var 52 miljarder så blir den nya totalkostnaden följaktligen mellan 43 och 45 miljarder (i det här lägre beloppet räknade Alliansen inte in de förtida amorteringar som landstinget gör redan under byggtiden på totalt 7,5 miljarder, man bör självfallet räkna in dem för att få fram totalbeloppet).
– Hade vi inte lyckats pressa igenom förändringarna hade landstinget suttit fast i ett uselt avtal med Skanska. Skulle man i ett senare skede bryta det så hade landstinget tvingats till enorma skadeståndsbelopp. Så jag är glad att vi lyckats få till stånd en betydligt vettigare lösning nu.

Kan kvalitén på sjukvården påverkas av de höga kostnaderna för sjukhuset?
– Ju högre kostnader desto större påverkan på landstingets långsiktiga ekonomi, vilket förstås står i direkt relation till finansieringen av all sjukvård i Stockholms län.

Är det inte fortfarande så att skattebetalarna har blivit blåsta på miljarder, trots denna samförståndslösning?
– Nej. Vi har stoppat den finansiella blåsningen. Sedan kvarstår förstås problemet med en obefintlig konkurrenssituation, eftersom bara ett enda anbud har funnits med i processen. Det riskerar att ha lett fram till en högre byggkostnad än vad som annars varit fallet. Det är dock svårare att leda i bevis.
Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd (M) kommenterar också turerna kring upphandlingen till Internationalen. Hon säger att den genomförts enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt europeiska regler. Hennes och allianspartiernas uppfattning är att upphandlingen inte blev dyr utan mycket prisvärd.
– Det man ska komma ihåg är att den totala summan avser allt från utformning, byggnation, finansiering, drift och underhåll, ett stort antal servicetjänster samt amorteringar och reinvesteringar. Det avser hela avtalets period på 30 år. Den tidigare totalsumman på 60 miljarder kronor motsvarar i dagens penningvärde 28-29 miljarder. En minskning av kostnaden på sju miljarder motsvarar i dagens penningvärde drygt två miljarder, säger Catharina Elmsäter Svärd. Hon hävdar också att hon känner sig trygg i att ”den anbudsgivare vi fått är erfaren, robust och trovärdig”.
Enligt en artikel i Aftonbladet ökar behovet av sjukvård kraftigt framöver, men enligt artikelförfattaren Mikael Nyberg kommer Nya Karolinska sjukhuset att ta emot färre patienter än sin föregångare. ”Landstinget köper sig till överdimensionerade kostnader ett medvetet underdimensionerat sjukhus. Tanken är att de privata vårdbolagen ska ta över alla enklare åkommor .”
”…svårt sjuka äldre människor får köa till operationssalarna och skrivs ut så snart de öppnat ögonen”, skriver Mikael Nyberg.
Kanhända är det också dessa farhågor om en eventuellt försämrad sjukvård som delvis låg bakom Ilija Batljans argument för att sänka byggkostnaderna för NKS. Han skriver i artikeln på DN Debatt att bygget av Nya Karolinska sjukhuset är mycket angeläget för sjukvården i Stockholm och hela landet. Han menar dock att det är minst lika viktigt och ligger i allmänhetens intresse att de gemensamma skattepengarna används på bästa sätt. Och vidare: ”…Det är därför som jag vädjar om hjälp att rädda 17-30 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar. Dessa pengar behövs bättre för annat, oavsett om den politiska inriktningen är att sänka skatten eller investera pengarna i högre kvalitet i hälso- och sjukvården. Enligt min mening skulle pengarna göra nytta för både och.”
I en kommentar säger Catharina Elmsäter Svärd (M) att alliansen ”tar fortsatt ansvar för den sjukvård vi har nu, och den som gäller framöver. Vi kommer alltid att beställa den vård som våra medborgare behöver och den ska ges i tid, och med kvalitet”.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.