Kritik mot beslutet om ny kärnkraft

24 juni 2010

Inrikes, Miljö, Nyheter

I torsdags förra veckan röstade riksdagen igenom öppnandet för att bygga nya kärnkraftsreaktorer, trots stark kritik från både oppositionspartier och miljöorganisationer.

-Riv upp beslutet, kräver Naturskyddsföreningen i en kommentar.

Med 174 röster mot 172 fattade riksdagen beslutet om lagändringar som gör det tillåtet att uppföra nya reaktorer. Två centerpartister, Solveig Ternström och Eva Selin-Lindgren, röstade med oppositionen mot alliansregeringens förslag. Upp till tio nya kärnkraftsreaktorer får nu byggas för att ersätta de som eventuellt tas ur drift.

Miljöförbundet Jordens Vänner kallar beslutet ”ett tragiskt löftesbrott och ett avsteg från en seriös energipolitik”. Beslutet ”öppnar upp för en kraftig lobbykampanj från kärnkraftskramarna” och ”kommer ytterligare fördröja satsningarna på förnybar energi och energihushållning”, menar Miljöförbundet som nu fortsätter arbetet för kärnkraftsavveckling. Naturskyddsföreningen menar att beslutet ”öppnar för mer farlig kärnkraft under resten av detta århundrade”och kräver att kommande riksdag river upp beslutet och istället satsar på förnybar energi.

Ett annat beslut som samtidigt klubbades igenom med mycket liten majoritet – 174 röster mot 170 – ökade kärnkraftsbolagens skadeståndsansvar om något skulle inträffa. Enligt Lasse Karlsson, medlem i Folkkampanjen mot kärnkraft, förbinder sig kärnkraftsbolagen att betala skadestånd på upp till 12 miljarder kronor. Men en allvarlig olycka kan komma att kosta ”några hundra miljarder kronor” – och det kommer inte bolagen klara av att täcka, menar Karlsson på sin blogg ”Dagbok mot atomkraft”, där han regelbundet analyserar den svenska kärnkraftsdebatten. Detta innebär att regeringens tal om att kärnkraftsbolagen åläggs ett ”obegränsat skadeståndsansvar” inte alls stämmer, skriver Lasse Karlsson.

Rivs beslutet upp?

Den rödgröna oppositionen har uttryckt att de vill ha en energipolitik ”som inte bygger på kärnkraften”. Vilket var deras besked i riksdagsdebatten? Vare sig socialdemokraternas, V:s eller MP:s talespersoner i sina anföranden upp frågan om att riva upp den nu införda lagändringen om de vinner valet.

I den motion där de tre partierna yrkade avslag på regeringsförslaget heter det att ”de rödgröna partierna kommer i regeringsställning att återinföra avvecklingslagen”. Men vad detta konkret innebär återstår att se. Riksdagsbeslutet i torsdags innefattar två lagändringar; dels att avvecklingslagen avskaffas och dels att förbudet i kärntekniklagen mot uppförande av nya reaktorer tas bort. I den rödgröna reservationen nämns inte det senare. Maria Wetterstand sade i intervjuer efter riksdagsdebatten att de  kommer att ”inhibera” lagändringen, och Mona Sahlin har tidigare sagt att det efter valet ”inte kommer att finnas en lag som möjliggör ny kärnkraft”.

Men den fråga de rödgröna själva tryckte på i torsdagens riksdagsdebatt var en annan. I de tre partiernas pressmeddelande lyfter man fram vallöftet att de rödgröna, om de vinner valet ”kommer bjuda in samtliga riksdagspartier till samtal för att komma fram till en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken”. Hur en sådan blocköverskridande överenskommelse med kärnkraftspartierna i alliansen ska leda till den ”utfasning” av kärnkraften som de rödgröna säger sig vilja ha berörs inte i pressmeddelandet. Internationalen ringde därför upp Daniel Färm, pressekreterare för S och frågade om de rödgröna kommer ta upp frågan till riksdagsomröstning igen för att riva upp beslutet som fattades i torsdags om de vinner valet? Svaret är tydligt

–  Ja

Ganska snart kommer det visa sig hur det vallöftet formuleras i detalj. De tre rödgröna partiernas gemensamma valmanifest presenteras i augusti.

Linn Hjort & Björn Rönnblad

 

 

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.