Kampanj för papperslösa kvinnor

28 juni 2010

Inrikes, Nyheter

”Papperslösa kvinnor blir på grund av sin rättslöshet ofta lätt byte för människor som känner till deras situation och som utnyttjar sin maktposition för att hota, råna, utpressa eller utsätta dem för sexuella trakasserier och övergrepp.” Detta uttalande gör Nätverket Ingen människa är illegal som nu tar initiativ till kampanjen Ain’t I a Woman, för att synliggöra och bekämpa papperslösa kvinnors utsatta situation. Internationalen fick en intervju med Cattis Laska, representant för kampanjen.

Vilka är Ain´t I a Woman och vem står bakom kampanjen?
– Bakom kampanjen Ain’t I a Woman står många organisationer, partier och grupper. Bland andra Feministiskt Initiativ (FI), Kvinnojouren ADA, Grön Ungdom, Socialistiska Partiet i Göteborg, Vänsterpartiet, samt många andra som är med som individer.
– Det var nätverket Ingen människa är illegal som tog initiativ till kampanjen och sedan dess start 8 mars i Göteborg i år är det många som har anslutit sig.

Vad är kampanjens syfte?
– Kampanjens syfte är att lyfta fram papperslösas och asylsökande kvinnors situation och att kräva att även papperslösa kvinnor omfattas av Kvinnofridslagen. Att ge alla kvinnor rätt till skydd från våld, förtryck och förföljelse, oavsett om det är i Sverige eller i länder dessa kvinnor har flytt ifrån.
– Även om kön och sexualitet skrivits in i Utlänningslagen som asylgrund, tas inte detta på allvar i praktiken. Vi vill att Utlänningslagen förtydligas för att garantera en rättslig praxis där kvinnors asylskäl i sig betraktas som tillräcklig grund för att leda till permanent uppehållstillstånd.

Hur många medlemmar har ni?
– Kampanjen består som sagt av personer som jobbar mer eller mindre i arbetsgrupper och antingen kommer från organisationer eller bara representerar sig själva. Vi har lokalgrupper i Göteborg, Stockholm och Uppsala samt snart i Umeå. Men vi har inga siffror på hur många som är aktiva.

På vilket sätt kan utsatta kvinnor få hjälp av er?
– Kampanjens syfte är att få till lagändringar som gör att alla kvinnor som utsätts för våld/övergrepp kan få skydd. Vi hjälper inte enskilda kvinnor, det gör däremot många asylgrupper och nätverket Ingen människa är illegal.

Varför har Ingen människa är illegal startat en kampanj just för papperslösa kvinnor?
– Genom åren som vi arbetat med papperslösa har vi sett att många papperslösa kvinnor befinner sig i en dubbelt eller trippelt utsatt situation just för att de är kvinnor och/eller för att de på grund av att de är kvinnor utsätts för våld och övergrepp, inte bara i de länder som de flytt ifrån utan även i Sverige.
– Det finns många fall där arbetsgivare, hyresvärdar och andra utnyttjat att papperslösa kvinnor redan befinner sig i en utsatt situation och utnyttjar dem sexuellt, arbetsmässigt eller på andra sätt i Sverige. Vi ville även lyfta det feministiska solidariska arbete som görs av Ingen människa är illegal.

Vad pågår just nu?
– Under sommaren kommer kampanjen delta i politikerveckan på Gotland och på Pride. Inför valet kommer vi se till att det talas om denna fråga och att information finns ute i valstugorna bland annat.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.