Judiska protester mot Israels övergrepp

14 juni 2010

Nyheter, Utrikes

Världen över protesterar judiska organisationer mot det israeliska angreppet på Frihetsflottiljen till Gaza. I skarp kontrast till den israeliska högerregeringen och dess bulvaner bland svenska liberaler på Dagens Nyheter och Expressen finner israeliska fredsvänner och demokratiska judiska röster internationellt inte mycket försonande i det israeliska övergreppet.

Fördöm Israels pirataktion
Det brittiska ”Jews for Justice for Palestinians”, JfJfP – Judar för Palestiniernas rättigheter – fördömer Israels militära aggression mot Frihetsflottiljen till Gaza och förklarar: ”Vi håller Israel ansvarigt för de tragiska dödsfallen och skadorna som aktionen orsakade.” Nätverket som samlar en viktig del av judisk radikalism i Storbritannien, bland annat bundisterna i Jewish Socialist’s Group, manar ”Her Majesty’s Government” att fördöma Israels pirataktion på internationellt vatten och göra allt för att skydda de brittiska civila som deltog i flottiljen. Man kräver också ett slut på blockaden, bosättningarna på palestinskt territorium och ett erkännande av en palestinsk stat på grundval av 1967 års gränser.

Oberoende kommission
B’Tselem – det israeliska informationscentret för mänskliga rättigheter på de ockuperade territorierna – kräver att en omedelbar, oberoende och effektiv undersökning måste göras av omständigheterna kring den militära aktionen mot flottiljen till Gaza.

Det var en massaker
”Skotska judar för en rättvis fred” deklarerar sitt deltagande i de internationella protesterna mot Israels brutala attack. ”Trots Israels cyniska försök att kontrollera nyheterna kan detta bara uppfattas som en massaker genomförd av de israeliska styrkorna.” Organisationen påpekar att en del av hjälpsändningen till Gaza, som medicin, kläder och leksaker, hade insamlats i Edinburgh, Glasgow, Dundee och Aberdeen och fördömer Israels ”kollektiva bestraffning som förvandlat Gaza till ett väldigt fångläger”.

Kaddish för de dödade
”Vi beklagar och sörjer dödandet som ägde rum när israeliska trupper, i trots mot internationell lag, bordade och attackerade samt sårade och dödade deltagare i flottiljen som med humanitär hjälp försökte bryta den israeliska blockaden av Gaza (vilken i sig utgör en avskyvärd politik). Vi uppmanar alla fredsälskande människor att delta i minneshögtider för de dödade fredsaktivisterna – och uppmanar alla synagogor världen runt att be Kaddish för dessa vid sabbatsbönen den kommande helgen.” Det manar rabbi Michael Lerner i amerikanska Tikkun Magazine och kräver samtidigt ett slut på blockaden av Gaza och en internationell fredsstyrka till Israel/Palestina.

Släpp in byggmateriel
”Vi kräver att Israel omedelbart tillsätter en samvetsgrann och oberoende kommission för att utreda händelserna på Marmara och besluten och omständigheterna kring den tragiska händelsen.” Det säger den s k J Street i ett uttalande som också kräver att blockaden mot humanitärt bistånd och byggnadsmateriel till Gaza hävs. J Street representerar det Obamavänliga judiska etablissemang i USA som, trots sitt solida stöd för Israel, också för fram viss kritik mot den nuvarande israeliska högerpolitiken.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.