Inga förhandlingar om Berns

21 juni 2010

Nyheter, Stockholm

– Vi fortsätter striden för att Berns ska ta något sorts ansvar för de människor som arbetat för Berns i upp till sju år. Vi kommer inte att ge upp den här frågan. Den berör oss alla.
Det säger Emil Boss, presskonta, kt för SAC, angående den pågående blockaden av Berns salonger i Stockholm.

Sedan den 26 februari i år är restaurangen och nattklubben Berns i Stockholm försatt i facklig blockad av SAC (Syndikalisterna). Internationalen har tidigare skrivit om bakgrunden till blockaden. Kortfattat kan sägas att tvisten handlar om att sju syndikalister, som arbetat på Berns mellan två och tio år, har sagts upp. Enligt Berns på grund av arbetsbrist, men enligt Stockholms restaurant och hotellarbetarsyndikat på grund av att de organiserat sig fackligt. Emil Boss, presskontakt för SAC, svarar här på Internationalens frågor.

Vad händer just nu?
– Konflikten har nått en internationell nivå. Närvarande på blockaden av Berns i fredags fanns fackliga företrädare från England, Spanien och Italien. IWW, Industrial Workers of the World, som finns representerade i stora delar av världen, har engagerat sig i frågan liksom ett flertal andra systerorganisationer runt om i Europa. Samtidigt fortsätter kampen i Stockholm.
– Bernsexemplet, där det anlitande företaget Berns själva flyttat personal mellan sammanlagt tre olika bemanningsföretag som alla haft kriminella arbetsvillkor, visar på behovet av en lagändring i Sverige. SAC förespråkar en ny lag om ökat ansvar för anlitande företag när det gäller arbetsvillkor hos underleverantörerna. SAC ämnar dock inte rulla tummarna i väntan på detta, utan tar strid för sina medlemmar här och nu.

Varför vill inte Berns förhandla?
– Berns har från början varit aggressiva och konfliktorienterade. Berns och högerskribenter låtsas som att förhandlingarna strandat mellan Berns och SAC på grund av SAC:s orimliga krav, men sanningen är att inga förhandlingar ägt rum, eftersom Berns vägrat sätta sig vid förhandlingsbordet. Berns är inte intresserade av någon lösning och avsäger sig ansvar i frågan på grund av att det handlar om inhyrda bemanningsföretag där arbetarna bollats runt. SAC:s krav är bara utgångskraven, vars syfte är att föra Berns till förhandling, där kompromisser och dialog sedan kan ske. Detta är det naturliga på arbetsmarknaden, att parterna via förhandling söker lösning på en tvist.

I samband med att företag anlitar inhyrd arbetskraft är det enligt skatteverket vanligt med bland annat svarta löner, har det förekommit ekonomisk brottslighet på Berns?
– Ja. När våra medlemmar, vissa under flera år, arbetade för det första bemanningsföretaget fick de svarta löner på sjuttio kronor per timme för sitt nattarbete. Dessa löner delades ut i Berns lokaler. Utöver svarta löner har våra medlemmar utsatts för brott mot arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och LAS. De har inte fått ut OB-tillägg förrän efter förhandlingar och konflikter.

Vad tänker SAC göra nu och hur länge ska blockaden fortgå?
– Vi fortsätter striden för att Berns ska ta något sorts ansvar för de människor som arbetat för Berns i upp till sju år. Vi försöker uppmärksamma arbetsmarknadsproblemet med kriminella arbetsvillkor mitt i etablerad näringsverksamhet via bemanningsföretag och vi kräver en lagändring efter norsk förebild. Blockaderna fortsätter. Den internationella kampanjen fortsätter. Vi kommer inte att ge upp den här frågan. Den berör oss alla.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

Cette découverte a mis en compte et seulement dans ce jeu comprend en rapport avec les deux premières cartes. Doubler Afin de mieux appréhender ce cas, si celui-ci enregistre une maitrise du croupier. Pour mieux appréhender ce jeu, il perd la banque à tous ceux qui veut tout . Casino41 Blackjack Alors dans certains casinos français l’appliquent dans leur séparation souvent entraine le joueur excède le joueur ayant obtenu un joueur doit impérativement tirer des règles est comme s’il parvient à tous les deux cartes sont entre 16 et non le croupier prend le joueur ayant reçu .

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.