Fungerar slutförvaret av kärnbränsle?

07 juni 2010

Inrikes, Nyheter

”Kärnavfallsbolaget SKB vägrar att presentera en färsk säkerhetsanalys för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark.” Endast en fyra år gammal analys från 2006 har redovisats, men det räcker inte. Det skriver MKG (Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning) i ett pressmeddelande.

Kärnavfallsbolaget SKB planerar senare i år att ansöka hos Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd att få bygga ett slutförvaringssystem för använt kärnbränsle i Forsmark, skriver MKG. Detta system ska klara av att isolera det högaktiva kärnavfallet från människa och miljö i hundratusentals år. Nu befarar dock korrosionsforskare vid KTH att de kopparkapslar som ska användas för detta ändamål, kan komma att förstöras redan inom loppet av 1000 år, skriver organisationen.

Bristande säkerhet
Kraftig kritik har riktats tidigare i år mot SKB för att de inte lämnar ifrån sig en aktuell säkerhetsanalys för det planerade slutförvaret. SKB menar att det räcker med att samråda om en mycket preliminär analys från 2006, SR-Can. Men MKG menar att det verkar finnas många olösta frågor och brister som rör långsiktig säkerhet och vill därför att ett nytt samråd ser över den nyaste säkerhetsanalysen, SR-Site, innan SKB:s ansökan lämnas in.
– Samrådsprocessen blir felaktig när bolaget bara hänvisar till att det ändå går att lämna synpunkter på säkerhetsanalysen i prövningen av ansökan. För en effektiv prövning måste samråd med ett fullgott underlag ske i förväg, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Liza Ahnland
liza@internationaln.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.