Framgång för protesterna: Hammarkullens bibliotek blir kvar

16 juni 2010

Göteborg, Inrikes, Nyheter

Protesterna hade effekt. I tisdags beslöt politikerna att Hammarkullens bibliotek blir kvar tills vidare.

– Vi ser det som omöjligt att politikerna kommer med nya nedskärningsförslag i framtiden, säger Mikael Ljungkvist från nätverket ”Hammarkullen mot nedskärningar”.

De boende i Göteborgsförorten Hammarkullen har drivit en kampanj för att bevara sitt populära bibliotek, vars drift var hotad. ”Hammarkullen mot nedskärningar – för en levande förort”, ett brett och partipolitiskt obundet nätverk, arrangerade den 4:e juni ett brett opinionsevenemang på torget med dans, musik, poesi, sagor. Ett upprop för biblioteket lästes upp på fem olika språk.

Biblioteket har mer än åttiotusen besök årligen. Det är en viktig samlingspunkt för människor med olika nationell bakgrund i den invandrartäta förorten, och stödet är stort. Vid aktionen 4:e juni skrev många barn in sina bokstäver i en jättelik ”biblioteksbok” för att visa sitt stöd. Representanter för nätverket överlämnade sedan boken till stadsdelsnämndens politiker.

Nu viker sig politikerna ånyo för protesterna, som de gjorde också i höstas när protester fick dem att tillfälligt backa från det nedläggningsbeslut som då var på gång. Beslutet i tisdags innebär att biblioteket blir kvar även nästa år.

Politikerna skärpte på mötet tjänstemännens förslag till följd av protestaktionerna. Biblioteket blir kvar i Hammarkullens centrum, som nätverket krävt. Och även om Folkets Hus-föreningens deltagande i den kommunala driften inte förlängs och trots att politikerna inte slår fast hur länge driften garanteras så ser nätverket beslutet som en klar framgång. Politikerna i nämnden och inte minst dess socialdemokratiska ordförande Shadiye Heydari har, när de ställts inför opinionsyttringarna, gjort utfästelser om att biblioteket ska vara kvar även på sikt. Det lär bli politiskt svårt för den nya stadsdelsnämnden nästa år att göra annat än att förlänga driften.

– Skulle de våga komma med nya förslag på nedskärningar, flyttning eller kommersiell upphandling av biblioteket framöver så är det självklart att Hammarkulleborna åter kommer agera. Den namninsamling vi startat är i så fall lätt att sätta igång igen, säger Mikael Ljungkvist i nätverket.

Text och foto: Björn Rönnblad

 

 

 

 

 

 

Vid nätverkets opinionsmöte var det många Hammarkullebarn som satte var sin bokstav i “biblioteksboken”  för att bevara biblioteket

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.