Försvaret raggar rekryter med huvudlös propaganda

21 juni 2010

Kommentar

”Din mamma tycker inte att vår demokrati behöver skyddas!” Detta och andra provokativa påståenden syns just nu runt om i landet på stora affischer och i annonser i tidningarna som en pågående propagandakampanj för Försvarsmakten, ackompanjerat av några patetiska reklamfilmer i TV.

Syftet är väl att folk ska haja till och börja fundera på varför det är bra med en Krigsmakt (som det hette innan den officiellt bytte namn till Försvarsmakten för några år sedan). Men förhoppningsvis kommer i alla fall en del av dem som slås i huvudet med ”din mamma”– och ”din kusin”-citaten att tänka lite annorlunda än vad militarist-propagandisterna hade tänkt.
Som efter påståendet: ”Din kollega kan leva med att Sveriges gränser kränks!” Kränks av vem då? Vilket land är det som Krigsmakten menar ska invadera Sverige?
Ryssland? Iran? Nordkorea? Jag känner mig inte ett dugg hotad. De enda utländska makter som har intresse av Sverige, det vill säga den svenska marknaden, huvudsakligen USA och EU, kränker redan våra gränser utan att Försvaret har lyft ett finger för att stoppa dem. Nato ska till och spränga bomber uppe i Norrland senare i sommar!
”Din kusin är inte särskilt intresserad av att upprätthålla fred utomlands” och ”Din väninna tycker att internationella insatser för demokrati verkar lite onödigt!” Vilken fred och vilken demokrati? Den så kallade demokrati som Sverige är med och krigar för i Afghanistan och Somalia? Eller ”freden” och ”demokratin” som har upprättats efter invasionen av Irak?
Den svenska Krigsmakten har dessutom de senaste åren just förlorat det lilla inslag av demokrati som faktiskt fanns i organisationen, efter att militären har förvandlats från ett allmänt försvar till en privatarmé (som lockar en viss sorts människor). Militären utgör numera kanske snarare ett hot mot Sveriges demokrati, där man måste gå tillbaka flera generationer i historien för att finna en jämförelse.
”Har du vad som krävs för att ha en åsikt?” är militärens slutkläm i den aktuella propagandan. Jag hoppas verkligen att de flesta människor har en åsikt, men inte samma som Krigsmakten.

Per Leander
intis@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.