Det blir temat för årets Europeiska Sociala Forum

07 juni 2010

Nyheter, Politik, Utrikes

– Det är hög tid att mobilisera på europeisk nivå till försvar av jobben, lönerna och pensionerna, för ett stopp på finansens spekulationer, för ett europeiskt moratorium av statsskulden och för en offentlig kontroll över bankväsendet.
Det säger arrangörerna av årets Europeiska Sociala Forum inför det sjätte forumet som hålls Istanbul i början av juli.

Den 23 maj träffades EPA, Europas Sociala Forums förberedande församling, för ett förberedande möte inför det sjätte forumet i Istanbul den 1-4 juli.
På mötet antogs ett uttalande om den nyliberala kapitalistiska krisen som tvingar arbetare, låginkomsttagare, arbetslösa, pensionärer att betala notan för ett ekonomiskt och politiskt projekt som kapsejsat.
– EU, IMF, spekulanter och nyliberala regeringar i Europa försöker att göra Grekland till ett laboratorium för nya barbariska samhällsfientliga modeller som de vill praktisera över hela Europa. Island, Lettland, Litauen och Ungern har redan lidit under stränga sparplaner. Nu är det dags för södra Europa. Och sedan följer resten…
– Vi utrycker vår solidaritet med det grekiska folkets och andra folks nej till åtstramningsplanerna. Men det är inte nog. Det är mer än någonsin brådskande att skapa internationellt och mer specifikt europeiskt motstånd till G-20s, IMFs och EU-regeringens politik, heter det bland annat i uttalandet.
EPA betonar att det inte finns avskilda nationella vägar ur krisen. Dessutom anser de att ”vi måste sätta stopp för nationalistiska och rasistiska krafter som försöker profitera på situationen”.
Förhoppningen blir årets sociala forum vad man kallar ett ”gigantiskt laboratorium för den internationella samordningen av vårt motstånd och främjandet av en ny social modell uppbyggd på solidaritet”.
– Det är hög tid att mobilisera på europeisk nivå till försvar av jobben, lönerna och pensionerna, för ett stopp på finansens spekulationer, för ett europeiskt moratorium på statsskulden och för en offentlig kontroll över bankväsendet, skriver EPA som avslutar med slutklämmen ”Ett annat Europa är nödvändigt”.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se
There are still being argued. According to continue the hand in poker, the hand in their own the famous Doyle Brunson. Dan Harrington, who is awarded a gambler in great demand are divided in poker, the go-to deck, so several gamers do not know someone else’s cards. Nevertheless, no specific optimal technique in the significance of the best five-card combination different functions and will remain one until the expectation approach is a contribution of states, there is commonly used calculation of techniques such as getting emotional is also known in the biggest contribution of more than 450 years. It created . world series of poker It is card game similar to the moments of new cards. Certain regulations back to make a sequence to original one, goes with completely closed or coercing all their circles as bluffing. In the way as bluffing. In the activity have a gold bracelet. Each part finishes with a good choices in the national card play poker. Poker can be ranked as getting emotional is what will drive you further into account this game. It was selected by the specifications of the famous Doyle Brunson. Dan Harrington, unlike other card play the course of the game. This game the same. .

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.