Det befästa dårhuset

07 juni 2010

Analys

“Måndagens dödsbringande aktion är del i en större förruttnelseprocess som hotar bryta ner Israel”.

Den israeliske författaren David Grossmans ord fångar det tilltagande vanvett och moraliska förfall som alltmer präglar den israeliska statsledningen. Likt Bagdad Bob utan verklighetskontakt fabulerar israeliska talesmän om armadan av hatfyllda jihadister i attack mot fredliga israeliska soldater.
Vad som för en värld så självklart utgör ett piratdåd på internationellt vatten mot en humanitär konvoj, med massaker på aktivister, kidnappning och fängslanden av hjälparbetare i ett blodigt övergrepp på internationell och humanitär rätt – är för Liebermans och Baraks kumpaner högst legitima åtgärder.
Därmed blottas inte bara regimens klaustrofobiska verklighetsuppfattning utan även vad den är i stånd till. Massakrerna på Gazas befolkning under kriget och strupgreppet på ett utblottat samhälle har den betraktat som lika normalt och rimligt.

Det handlar om en högerextrem regim i tilltagande politisk psykos inför den mördande logiken av sitt eget förtryck. Gentemot växande internationella protester och isolering kan den på närmast nordkoreanskt vis endast skärpa retoriken och våldsanvändningen. Att den till sitt förfogande har världens femte krigsmakt, dollarmiljarder från USA och kärnvapen gör den skrämmande spiralen än mer olycksbådande.
Våldet, lögnerna och förnekelsen uttrycker emellertid inte bara regimens egen ”förruttnelseprocess” utan representerar även ett samhälleligt förfall och demoralisering som så ofrånkomligt äter sig in där förtryck och övergrepp förnekas.
Drömmen om den demokratiska och socialt progressiva staten från förra seklet har för så länge sedan lösts upp – och fortlever endast bland skaror av israeliska fredsaktivister och vänstersinnade. Den israeliska högern har numera starkt stöd inte bara från extremistiska sionister utan även från många som fångats i krigets logik. Den israeliska högerextremismen och islamistiska jihadismen är på så sätt produkter av samma process – men från helt olika positioner; ockupationsmaktens och de ockuperades.

Så länge det förhållandet består kommer förruttnelsen av den israeliska regimen att fortgå och dårskapen stegras – liksom motsättningarna att skärpas, även globalt. Hur dogmatiska så kallade ”israelvänner” även på svenskt håll dragits allt djupare ner i samma process demonstrerades i veckan när Moderata ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman ansåg det vara ”en seger” att Ship to Gaza stoppades. Konvojen var ett ”äckligt utnyttjande av Gazaborna” och bestod, enligt Wykman, av ”nyttiga idioter, terrorister och ideologiskt drivna israelutrotare.”

Att Wykman senare sade sig vara ”besviken på Israels agerande”, kunde inte dölja att delar av svensk borgerlighet befinner sig inom den israeliska högerextremismens kraftfällt. Gunnar Hökmark, moderat EU-parlamentariker, och företrädare för Svensk Israel-Information, anklagade aktivisterna för att ”hoppas på att bli bemötta med våld” när de seglade mot Gaza ”för att avbryta en blockad som inte finns.”
Hur etablerade högerpolitiker och liberaler genom sitt okritiska Israelstöd dras in i en högerextremistisk dagordning illustreras av närheten till Sverigedemokraternas hållning där partiets internationella sekreterare Kenth Ekeroth gör sig till hundraprocentig tolk för den israeliska versionen.
Attacken mot Ship to Gaza kan komma att fälla ut en ny gemenskap på den israeliska högerregimens sida – medan andra israelvänner kan uppleva att detta var att gå för långt och distansera sig en smula.

För den väldiga folkopinion som emellertid anser att förtrycket av palestinierna och blockaden mot Gaza måste få ett slut – liksom att piratattacken mot hjälpkonvojen inte kan förbli ostraffad – handlar det nu om att stå emot den statliga lögnfabriken och knyta banden över gränserna. Inte minst till den israeliska fredsrörelse som kämpar så tappert mot alla odds tillsammans med palestinska vänner.
Det handlar inte om judar mot araber och muslimer, eller ens om palestinier mot israeler. Det handlar om vänster mot höger, humanitet mot förtryck. Om ömsesidig mänsklig gemenskap och solidaritet – för att bryta ned murarna och vädra ut högerextremisternas dårhusluft.

Text o foto: Håkan Blomqvist

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.