Demonstrationer med krav: Stoppa blockaden mot Gaza!

07 juni 2010

Inrikes, Nyheter

Göteborg: ”Facket bör blockera israeliskt gods.”
Omkring tretusen göteborgare samlades i måndags kväll till en kraftfull och allvarsam manifestation mot Israels attack på Ship to Gaza-flottiljen.
– Uttalanden räcker inte, protesterna måste slå mot Israels ekonomi, sade Volvoarbetaren Lars Henriksson i sitt tal där han manade fackföreningarna till blockad av allt israeliskt gods.
Vreden mot den israeliska regeringens mordiska bordande av fartygen i ”Freedom Flotilla” fyllde på måndagskvällen Gustav Adolfs Torg med protesterande göteborgare. På några få timmars varsel hade Ship to Gazas aktiva lokalgrupp i staden organiserat en mycket bred manifestation med hjälp av facebook, mail och sms. Konferenciern Ulrika Andersson från arrangörsgruppen inledde med att utlysa en tyst minut för de mördade hjälparbetarna.
Ett femtontal talare avlöste sedan varandra i talarstolen. En moderat representant krävde att blockaden av Gaza upphör, medan V-riksdagsmannen Hans Linde brännmärkte MUF-ordföranden Wykmans stöd till det israeliska dådet. Partitalarna representerade sedan hela det politiska fältet (med undantag av att någon officiell S-representant inte deltog, men däremot Broderskapsrörelsen).

”Handling krävs”
Folkrörelseorganisationer som Muslimer för fred, Amnesty, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred och Emmaus Björkå framförde också appeller. Israels dåd fördömdes enhälligt. Många talare uppmanade också till fortsatt praktiskt solidaritetsarbete med palestinierna för att häva blockaden av Gaza.
För Socialistiska Partiet talade Lars Henriksson, som är metallarbetare på Volvo Personvagnar. I sitt tal underströk han att uttalanden, om än aldrig så fördömande, hittills inte stoppat Israels politik. Henriksson manade till handfast handling i vardagen.
– Vi som arbetar har möjlighet att göra någonting tillsammans och vi kan kräva att våra fackföreningar agerar, sade han och berättade om hur han själv i en paus på jobbet på måndagen omsatt sin egen chock och vanmakt efter morgonens fruktansvärda nyhet.
– Jag skrev ihop en skrivelse till styrelsen för min fackförening, Volvo Verkstadsklubb. Kravet är att de bör utlysa en blockad mot hantering av alla produkter till eller från Israel till dess att Israels regering släpper de illegalt uppbringade fartygen och deras kidnappade passagerare och besättningar, sade Henriksson. Kravet riktas också till Metall och LO.
Uppmaningen väckte stort bifall från de församlade demonstrationsdeltagarna och Lars Henriksson avslutade med att föreslå alla att följa exemplet.
– Gå hem och sätt er vid datorn och skriv liknande uppmaningar till era egna fackföreningar i morgon. Vi måste agera tillsammans nu så vi slipper stå här och anta resultatlösa uttalanden mot Israel år efter år, sade Lars Henriksson.
Björn Rönnblad

Umeå: ”Avsätt Ehud Barak från Socialistinternationalen”
Mellan 500 och 600 personer samlades i Umeå på måndagkvällen för att protestera mot Israels attack på Ship to Gaza.
Talade gjorde Jonas Sjöstedt (V), Jabar Amin (MP) och representanter för Palestinagrupperna, ISM, RS Enhetslistan, KP, SSU och Jan-Olov Carlsson från Socialistiska Partiet.
Det krävs konkreta åtgärder i dag, sa Jan-Olov Carlsson i sitt tal vid manifestationen.
– För det första: återuppliva köpbojkott mot israeliska varor – Inte en apelsin, inte en avokado från Israel. Inga turistresor! Inte minst kooperationen måste tvingas stoppa sina inköp av israeliska varor.
– För det andra: genom fackliga initiativ kan vi uttrycka en ovilja och att det är motbjudande att tillverka och sälja produkter till Israel. Vi metallare på Volvo kan på nytt ta upp frågan om leveranser av lastbilar till israeliska armén. Det går säkert att hitta andra exempel. Det är vårt ansvar att ta initiativ även på nationell och internationell nivå.
– För det tredje och som ytterst viktig symbolfråga: vice ordförande i den Socialistiska Internationalen heter Ehud Barak. Han är mera känd som Israels försvarsminister och högsta ansvarige för ockupationen av palestinskt land och för piratdådet mot Ship to Gaza. Han bör omedelbart avsättas från sin post som vice ordförande och uteslutas ur Socialistiska Internationalen. Det skulle vara hedrande om Mona Sahlin gjorde kravet till sitt eget.
– Så kan vi uttrycka den bestörtning och vrede vi känner till något konstruktivt, till politisk handling och kamp.

Malmö: ”Regeringen måste agera”
Som mest drygt tusen personer samlades på Gustav Adolfs torg i Malmö i måndags för att protestera mot staten Israels dödliga piratdåd mot hjälpsändningen Ship to Gaza.
Palestinanätverket i Malmö har sedan fredag 28 maj haft ett tält på Gustav Adolfs torg i Malmö. Här har man dygnet runt följt båtarna som styrt mot Gaza för att bryta blockaden.
På måndagskvällen fylldes torget i en mäktig manifestation till stöd för befolkningen i det instängda Gaza. Man ville visa sin sorg över de människor som dödas i angreppet på Frihetsflottan och sin beslutsamhet att fortsätta kämpa för människorna i Gaza. Man fördömde Israels kapning av hjälpsändningarna och dödandet.
Bland talarna märktes Ingrid Callewaert från socialistiska partiet, Leif Jakobsson, socialdemokratisk riksdagsman och Morgan Svensson från vänsterpartiet. Flera talare krävde att Sveriges regering måste agera och att världen inte längre kan tillåta Israels ständiga brott mot folkrätten.
Efter manifestationens slut fortsatte den tältvaka som har pågått hela helgen på torget.
På lördag den 5 juni anordnar Palestinanätverket en demonstration, samling Gustav Adolfs torg kl. 14.00.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.