Brittiska tåg: Nyliberalt fiasko

22 juni 2010

Nyheter, Utrikes

Den brittiska avregleringen av tågtrafiken slutade i ett stort fiasko. Alex Gordon, ordförande för det brittiska järnvägsfacket RMT, har varit i Sverige för att tala på ett seminarium arrangerat av Folkrörelsen Nej till EU:s Fackliga Nätverk.

Temat var effekterna av avregleringen och järnvägstrafiken i Storbritannien som genomfördes i mitten av nittiotalet. En avregleringspolitik som EU driver idag.
Då fick det börsnoterade Railtrack ansvaret för infrastrukturen.
– Innan privatiseringarna fanns det 40 000 spårarbetare. Idag har hälften försvunnit. De nationella löneförhandlingarna har ersatts av företagsvisa. Det har gjort att lönespridningen ökat. Många järnvägsarbetare har idag mindre i plånboken än förut, sa Alex Gordon.
Alex Gordon konstaterade att den brittiska staten idag pumpar in fem gånger så stora belopp i den privata tågtrafiken mot vad den tidigare gjorde i den offentliga. För den skull har det inte blivit billigare att åka tåg.
– Staten står för en viss miniminivå. I övrigt är prissättningen nästan helt oreglerad. Ändå har 15 år av liberalisering gett oss de dyraste tågresorna i Europa. Nu för tiden är det bara de rikaste som har råd att åka tåg, konstaterade Alex Gordon.
RMT vill se offentligt ägd och finansierad tågtrafik under demokratisk kontroll. Järnvägsfacket uppger att de vill gå i spetsen för en bred folkrörelse för att uppnå detta mål.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.