Börslyft för IF Metall

01 juni 2010

Inrikes, Nyheter

Under avtalsrörelsen riktade flera fackförbund hård kritik mot att de flesta storföretagen höjde sina utdelningar trots den pågående krisen.

Arbetsgivarna, anförda av Svenskt Näringsliv, gick ut hårt i årets avtalsrörelse och krävde ett nollavtal. Gång på gång hänvisade de till den ekonomiska krisen och att höjda löner skulle äventyra företagens framtid.
Men i slutet av februari fick budskapet sig en allvarlig knäck. Fackförbundet Unionen har gjort en granskning som visade att 23 av 25 storbolag på börsen skulle höja utdelningen till aktieägarna.
För detta fick arbetsgivarna motta hård kritik från flera fackliga ledare.
– Resultatet visar att arbetsgivarnas krav på noll kronor i löneökningar saknar trovärdighet, sa exempelvis Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

God affär
Så går det några månader. Avtalsrörelsen är i stort sett över. IF Metall och Unionen var först ut med att teckna avtal. Avtal på låga nivåer och som skapat mycket ont blod bland andra fackförbund.
Nu visar det sig att börsutdelningarna blev en god affär för IF Metall, Kommunal och Unionen som har mycket av sina tillgångar placerade i de stora börsbolagen. Sammanlagt håvade de in 713 miljoner kronor i utdelningar föregående år enligt deras årsredovisningar. På två år har de tre facken dragit in 1,2 miljarder på aktieutdelningar. Fjolårets kraftiga börsuppgång fick bland annat till följd att IF Metalls värdepappersportfölj ökade i värde till 6,9 miljarder.
Kanske ligger i detta en del av förklaringen till att IF Metall och Unionen aldrig mobiliserar medlemmarna att ta strid för deras intressen. En eventuell strejk skulle så att säga vara att strejka mot sin egna intressen av höga aktieutdelningar.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se
Källa: www.dagensarbete.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.