”Rädda världshaven”

21 juni 2010

Miljö, Nyheter

En heltäckande global förvaltning av marina ekosystem, upphörande av skadliga subventioner och marina reservat skyddade från fiske.
Detta var några av de åtgärder som föreslogs på en konferens på Världshavsdagen i London förra veckan.

Nätverket Globe International bestående av parlamentariker engagerade i miljöfrågor, arrangerade denna konferens på den internationella Världshavsdagen, i det engelska parlamentet i förra veckan. Den svenska europaparlamentarikern och författaren Isabella Lövin (MP) som deltog på konferensen om havsmiljön är entusiastisk och hoppfull. I ett pressmeddelande skriver hon:
– Det är oerhört hoppfullt att få delta i detta samarbete med lagstiftare från USA, Asien, Afrika och Europa och enas om en agenda för konkreta åtgärder som vi alla nu ska driva i våra respektive länder och regioner. I dag är fiskefrågan internationell i allra högsta grad. Vi måste enas kring lösningar på global nivå om vi ska hinna rädda haven innan det är för sent.

”Bättre integration”
Globemedlemmarna menar att Sverige och andra nationer är ansvariga för att de nationella fiskeflottorna fiskar på ett miljömässigt hållbart sätt samt att skadliga subventioner avskaffas. De menar också att fiske- och miljöpolitiken måste integreras bättre och för det krävs kraftigt förbättrade förvaltningsorgan och bättre samarbete med fiskerikontroll. Globe International vill också införa ett globalt register över alla fiskebåtar och att ett nätverk av marina reservat inrättas.
– Haven tål inte mycket mer nu. Överfisket har lett till försvagade ekosystem som inte kan stå emot ytterligare problem, som klimatförändringar, invasion av främmande arter eller oljekatastrofer, som den vi nu ser i Mexikogolfen. Men parlamentarikerna från hela världen har visat vilka lösningar som krävs. Det ger mig hopp. Därför krävs att Sverige, EU och resten av världen genomför dessa förslag, säger Isabella Lövin.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.