”Någonstans på vägen tappade vi idealen”

21 juni 2010

Inrikes, Nyheter

– Det är dags att sätta stopp för utförsäljningen och konkurrensutsättningen. Det går inte att fortsätta. Då har vi ingen välfärd kvar.
Det sa Susanne Dahlqvist från Täby, ombud på Kommunals kongress, där det blev en lång och hård debatt om privatiseringar.

Kommunalarbetarförbundet fyller hundra år. På kongressen i förra veckan, där förbundet bland annat valde Annelie Nordström till ordförande efter Ylva Thörn, blev det en intensiv debatt om privatiseringar. Kommunal i Stockholm har i en motion bland annat krävt att förbundsstyrelsen skulle få i uppdrag att utarbeta ett nytt program som säger nej till fortsatt konkurrensutsättning och utförsäljning.
En rad olika ombud gick upp i talarstolen, och en del efterlyste självkritik och en ny kurs för Kommunal.
– Vi i Kommunal var med och öppnade den marknadskapitalistiska dörren. Nu har vi inte kraften att stänga den, men vi kan putta igen den lite. Vi i Kommunal är delansvariga för det kaos som råder i Stockholm. Det är rena Vilda Västern, sa ombudet Dan Gabrielsson, Falköping.
Medhåll fick han från kongressombudet Lars Lyrström från Skåne som efterlyste självrannsakan från Kommunals sida och menade att det var dags att ompröva det beslut som fattades för snart 20 år sedan.

”Tappat idealen”
– Någonstans på vägen tappade vi idealen. Det är dags att inse att vi kanske är på fel väg, sa Lars Lyrström.
Andra ombud som gick upp i talarstolen berättade om de vardagliga effekterna av privatiseringarna.
Ida Bornlykke, ombud från Skåne, tog upp frågan om valfrihet.
– Det talas så mycket om valfrihet för brukarna, men inget om valfrihet för de anställda. Jag hade inget val när vi privatiserades. Om jag stannat kvar i kommunen hade jag blivit arbetslös.
Susanna Dahlqvist från privatiseringsverkstaden Täby uppmanade ombuden och kommunalarna att ”hoppa, skrika och bråka” för att få stopp på privatiseringarna.
– Jag vill att vi tar ställning till hur vi ska hantera våra skattepengar. Nu öser vi ner dem i fickorna på några som inte betalar skatt i vårt land. Jag kan inte i min vildaste fantasi ta ställning för det, sa hon.
Förbundsledningen hamnade efter i alla inlägg i försvarsställning, men den nyvalda ordföranden Annelie Nordström ansåg att Kommunal inte är medskyldigt till privatiseringar utan enligt henne beror de på politiska beslut.
Men förbundsledningen led ändå ett halvt nederlag på kongressen.
Motionen om ”Försvara välfärden” fick stöd av två tredjedelar av ombuden som gick emot förbundsstyrelsen.
Två krav röstades igenom.
För det första att Kommunal aktivt ska ta kamp mot konkurrensutsättning och för en återdemokratisering och utbyggnad av den offentliga sektorn.
Det andra kravet är att Kommunal ska ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en plan för kampen.
Däremot gick inte det krav igenom som gick ut på att förbundsstyrelsen skulle få i uppdrag att utarbeta ett nytt program som säger nej till fortsatt konkurrensutsättning och utförsäljning.
Ordförande Annelie Nordström fick en majoritet av ombuden med sig när hon yrkade på avslag med motiveringen att förbundet inte kunde anta en skrivelse som innebär att man i förväg lagt fast vad resultatet ska bli.

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.