”Europeisk vecka mot alla nedskärningar”

01 juni 2010

Nyheter, Utrikes

– Vi kräver ett slut på marknadens diktatur, och att finansinstitutionerna tas över i offentlig ägo.
Det skriver en rad socialistiska ledamöter i EU-parlamentet och manar till en europeisk protestvecka mellan den 21 och 26 juni.

Den kapitalistiska krisen fortsätter. Djupet på denna kris ser för var dag ut att vara värre än vad någon kunnat föreställa sig. I land efter land väljer nu de politiska ledarna, med full uppbackning från EU, att vältra över krisen på arbetare och låginkomsttagare.
Representanter för arbetande människor runt om i Europa, medlemmar i Gruppen Europeiska enade vänstern i EU-parlamentet, har nu skrivit ett brev där de uppmanar till en europeisk kampanjvecka mellan 21 och 26 juni.
I brevet konstateras att de massiva stödpaket som presenterats bara kommer att trappa upp takten i de attacker på arbetande, unga och pensionärer som pågår i hela Europa.
– Vi känner nu att det finns behov av en aktiv samlad respons över hela Europa – för att skära av försöken att splittra arbetarna och ge folk självförtroende att slå tillbaka.
I Grekland har det återigen genomförts en generalstrejk mot att de som inte orsakat krisen ska betala räkningen för vad kapitalister, nyliberaler och mer eller mindre korrupta politiker åstadkommit.

Lönesänkningar
I Spanien var det i förra veckan massiva demonstrationer från de offentligtanställda som bland annat kommer att få en lönesänkning med fem procent.
De socialistiska EU-ledamöterna manar till vad de kallar en ”Protest- och solidaritetsvecka” och skriver att vad ”vi föreställer oss är att politiska partier, fackföreningar, sociala rörelser och aktivister går samman och diskuterar genomförandet av stora protester under den veckan”.
– Vi menar att framgångsrika samordande protester under veckan 21-26 juni skulle vara av stor betydelse och skicka ett klart och tydligt budskap till det europeiska etablissemanget. Det skulle assistera arbetarkampen i olika europeiska länder och vara ett avgörande steg i bygget av ett alleuropeiskt motstånd mot den rådande nyliberala ordningen.
– Det är uppenbart brådskande vad gäller tiden. Vi vill bygga en bred koalition på Europaomfattande grundval för dessa protester, för att matcha dem med breda koalitioner på nationell grundval, heter det i brevet som vänder sig till en rad olika organisationer runt om Europa.
Brevet är undertecknat av Joe Higgins, Socialist Party, CWI Irland; Nikolaos Chountis, Syriza, Grekland, Sören Bo Söndergaard, Folkebevaegelsen mot EU, Danmark; Eva-Britt Svensson, Vänsterpartiet, Sverige; Kyriacos Triantaphyllides, AKEL, Cypern; Marisa Matias, Bloco de Esquarda, Portugal; Miguel Portas, Bloco de Esquarda, Portugal; Rui Taveras, Bloco de Esquarda, Portugal.
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.