Var är kärnkraften, MP?

24 maj 2010

Inrikes, Nyheter

I Miljöpartiets valmanifest står det att man ”vill ersätta” kärnkraften. Men kongressen behandlade inte den trepartiuppgörelse som MP, S och V slöt förra året där avvecklingen skjuts på framtiden, vilken partiets EU-parlamentariker Carl Schlyter då dömde ut som ”linje ett”-politik.
– Uppgörelsen gäller därför inte, säger Schlyter nu.

I mars förra året presenterade partiledningarna för S, MP och V en överenskommelse om energipolitiken som säger att kärnkraften ”vill vi successivt fasa ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd”. Ordet avveckling är borta, ingen tidtabell presenteras, frågan ska enligt uppgörelsen ”prövas” varje mandatperiod i ett ”brett förankrat och hållbart beslut” över blockgränserna.
Näringslivet framförde endast pliktskyldig kritik mot uppgörelsen, och kärnkraftshökarna i S-ledning och fackförbundstoppar uttryckte förståelse. Från kärnkraftsmotståndare kom dock hård kritik, även inom MP.
Carl Schlyter jämförde uppgörelsens innehåll med den moderatstödda ja-sidan (linje ett) i folkomröstningen 1980. ”En kompromiss är när två parter förhandlar och kommer överens, en anpassning är när en part följer en annans linje. I detta fall har MP totalanpassat sig till S”, skrev han i ett skarpt uttalande.
I MP:s partiprogram står det att kärnkraften ska ”avvecklas snabbt med början omedelbart”. Schlyter hävdade att trepartiuppgörelsen så uppenbart stred mot alla tagna kongressbeslut ”att den givetvis inte är giltig förrän en kongress godkänt den”.

Offentlig kritik
Inför MP:s partikongress i maj förra året, kort efter att uppgörelsen slutits, ville därför många medlemmar ta upp frågan, tre av partiets regionorganisationer gick ut med offentlig kritik. På kongressen togs dock aldrig upp frågan på dagordningen till flera ombuds uttryckliga missnöje. Schlyter sade efter kongressen, i en intervju med Internationalen, att ”då får vi ta det på nästa kongress, vi måste konkretisera uppgörelsen med styrmedel som kan leda till avveckling och ha löften om det innan vi går till riksdagsval”.
På kongressen förra helgen nämnde inte språkrören kärnkraften i sina tal. I det antagna valmanifestet heter det att partiet ”vill ersätta” kärnkraften, men trepartiuppgörelsen från förra året fanns inte med i diskussionerna.
När Internationalen når Carl Schlyter efter kongressen står han fast vid sin hårda kritik mot uppgörelsen, och är också missnöjd med hur frågan behandlades på denna kongress.
– Ingen precisering gjordes om avvecklingen, kongressen gick inte ens emot kommande effekthöjningar på reaktorerna. Det är en lika svag inriktning fortfarande, säger han
Trepartiuppgörelsen är dock inte partiets politik, hävdar Schlyter.
– Eftersom ingen partikongress godkänt den kan den inte gälla.
Schlyter optimist
Carl Schlyter gör dock, utifrån sina utgångspunkter, en optimistisk tolkning av valmanifestets formulering.
– Jag ser det ovillkorligen som att vi inte ska invänta något el-överskott innan avvecklingen inleds, och att det är en inställning som partiet ska driva i regeringsförhandlingarna, säger han.
Om en knapp månad kommer riksdagens borgerliga majoritet med största sannolikhet att rösta igenom en lagändring som gör det möjligt att bygga nya reaktorer i Sverige. Flera storföretag har långt framskridna planer på detta. Oppositionen kommer att rösta mot den nya lagen. Men kommer en rödgrön majoritet efter valet att riva upp den?
– Absolut, jag kan inte tänka mig annat, säger Carl Schlyter.
Maria Wetterstrand har nyligen uttalat – sannolikt bland annat till följd av kritik MP-ledningen fått efter förra årets uppgörelse – att hon vill riva upp lagen efter valet. Men ingen sådan utfästelse görs i trepartiuppgörelsen.
De tre partiernas gemensamma valmanifest kommer i augusti.

Björn Rönnblad
intis@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.