Vänsterpartiet planerar för regering

17 maj 2010

Analys, Inrikes, Nyheter, Politik

I helgen den 7-9 maj samlades Vänsterpartiet till kongress i Gävle. Kongress nummer 38. Den största tiden av kongressen upptogs av diskussion och beslut om partistyrelsens (PS) förslag till valplattform. Till kongressen hade det kommit in 195 motioner med förslag till ändringar av valplattformen. På de flesta av dessa motioner yrkade PS avslag. Och med några undantag följde kongressombuden också för det mesta PS linje.

De motioner som hade en mer grundläggande kritik av valplattformen vann inte mycket stöd. Det gällde till exempel partiföreningen Birka-Vasa som yrkade på att förslaget skulle: ”omarbetas helt för att inte vara den innehållslösa och meningslösa plattform som verkar anpassad för en socialdemokratisk politik och regeringssamverkan”.
Men det gällde också motionärer från Kristianstad, Malmö med flera orter som menade att förslaget innehöll förskönande bilder av det svenska samhället och framhöll vikten av ”systemförändrande förslag”. Mot bakgrund av att förslaget inte en enda gång använde ordet kapitalism ville föreningen i Uppsala län att plattformen skulle tillföras ”en text om kapitalismens avarter”. Detta förslag förlorade efter votering med 25 för och 190 mot.

Sex timmars arbetsdag
Istället kom den huvudsakliga diskussionen att handla om vad den föreslagna plattformen skulle innehålla. Ombuden lyckades här trots motstånd från PS få igenom kravet på sex timmars arbetsdag.
Dessutom diskuterades den svenska militära närvaron i Afghanistan. I denna diskussion fanns det både de som menade att ett svenskt tillbakadragande skulle stärka talibanerna och – på den andra sidan – de som vill ställa frågan om svenskt utträde ur Afghanistan som villkor för regeringsmedverkan. Det senare fick inte stort stöd men kongressen beslutade ändå att kravet på svenskt militärt utträde ur Afghanistan skulle ingå i plattformen.
I förslaget till internationellt uttalande (om Afghanistan) skärptes också en del formuleringar, efter förslag från bland annat Anna-Lisa Eneroth, Kronoberg.
Därefter handlade diskussionen mycket om vad som skulle prioriteras i plattformen. PS hade valt att prioritera tre teman: välfärd – jämställdhet – integritet. I diskussionen fanns det de som ansåg att avsnittet om integritet var alldeles för ytligt och att det bortsåg från komplikationer i frågan.
Men framförallt handlade diskussionen här om att man ville lyfta in andra teman. Skåne ville föra in ”arbete” som tema istället för integritet, medan till exempel Uppsala lyfte fram klimatfrågan.
Resultatet blev att man beslutade om fyra teman och att klimatfrågan tillfördes som ett fjärde tema i plattformen.

Ombuden nöjda
De Internationalen talade med verkade också nöjda med kongressens utfall. Ombuden från Uppsala var nöjda med att klimatfrågan kom med. Men när vi frågar Jakob Johnsson, riksdagsman från Uppsala, om det inte fanns demokratiska problem med att ha kongress om den egna plattformen efter att man gjort upp med S och MP, skrattar han och håller med, men säger:
– Om kongressen hade varit på hösten så hade så mycket kunnat hända, så då hade det varit ett problem istället.
Håkan Johansson, Kronoberg, tycker att valplattformen blev bra, men är tveksam till kravet på sex timmars arbetsdag.
– Det ges så mycket dispenser för övertid idag så först och främst gäller det nu att stärka fackföreningarna och komma ner till åtta timmar.
Han tycker däremot att kravet på utträde ur Afghanistan är viktigt:
– Vi ska inte föra krig.
Han ser inte heller några problem med samarbetet med S och Mp: – Det är ett framsteg att vi kan vara ihop med dem.

Kritiska röster
Men det fanns också mer kritiska röster:
Christer Olsson Gamnis, Borlänge, tycker visserligen att det var bra att få in klimataspekten och Afghanistanfrågan i valplattformen, men han är skeptisk till regeringssamverkan:
– Jag tycker inte personligen att man ska regera med S och MP även om jag förstår varför de vill göra det. V tappar profil. Men det är ju värre om borgarna blir kvar.
Ännu mer kritisk är Petri Tahvanainen, som säger att hans partiförening Tensta-Rinkeby i Stockholm tillhör vänstern inom partiet. Han tycker att valplattformen är ett uttryck för högervridning:
– Det kan bli en rödgrön sörja istället. Att ingå i regeringen får inte ske till vilket pris som helst, vi måste bevara vår ideologi.
– Jag ser i min förort hur ungdomar söker efter ett tydligt vänsteralternativ.

190 motioner
Kongressen behandlade också 190 allmänpolitiska motioner. Dessa hade en sådan bred mångfald att Ulla Andersson i sin inledning från PS menade att det ”fanns något för alla smaklökar”. Här fanns motioner om jämställdhet, vargjakt och djurskydd, intersektionalitet, anslutning till femte internationalen och både om att behålla och att ta bort utträdeskravet ur EU, för att bara nämna några.
De flesta fick inte något stöd av kongressen. Några motioner som däremot fick stöd och som kan tolkas som ett stöd för en mer radikal framtoning var kraven på 90-procentig ersättning från a-kassan, bort med karensdag och återförstatligande av apoteken.

Anders Fraurud
intis@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.