Teknikarbetsgivarna lämnar Industriavtalet

10 maj 2010

Inrikes, Nyheter

Avtalsrörelsen är långt ifrån avslutad. På flera håll har det kärvat ordentligt sedan både IF Metall och Unionen var först ut på banan och tecknade avtal som med all säkerhet kommer att innebära sänkta reallöner för medlemmarna i år.

Deras uppgörelser fick till konsekvens att flera fackförbund var tvingade att gå ut i konflikt för att de inte accepterade samma dåliga uppgörelser. Pappers och Elektrikerna gick båda ut i strejk för att om möjligt få bättre avtal. Nya varsel om stridsåtgärder har kommit från Hotell och Restaurang, och nu senast Fastighetsanställdas Förbund. Årets avtalsrörelse har på arbetsgivarsidan varit ovanligt samordnad; som en hök har Svenskt Näringsliv vakat över förhandlingarna.
Den enskilt starkaste arbetsgivarorganisationen är Teknikföretagen, som sedan 1997 ingår i det så kallade Industriavtalet.
I slutet av förra veckan kom beskedet från Teknikförtagen att de kommer att lämna Industriavtalet den 31 oktober i år. Anledningen är att de bland annat inte accepterar LO:s satsning på jämställdhetspotter. Men även om det inte sägs rent ut är deras ställningstagande en protest mot att både Pappers och Elektrikerna vägrade att gå med på en lika dålig uppgörelse som den som IF Metall och Teknikföretagen kommit överens om.
Internationalen kommer i nästa veckas nummer med en ordentlig analys av vilka konsekvenser Teknikföretagens ställningstagande får för den fackliga rörelsen i framtiden.

KP

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.