Oljan hotar USA:s kust

10 maj 2010

Nyheter, Utrikes

– Detta är inte bara en amerikansk katastrof eller bara USA:s ansvar. Allt stöd till smutsiga branscher, såsom kol, kärnkraft och olja, bör försvinna från alla länders lagstiftningar.
– I någon mån är alla vi som använder fossila bränslen ansvariga – konsumtionen av fossila drivmedel skapar efterfrågan och produktionen av denna.

Detta säger Dima Litvinov från Greenpeace Sverige om ansvaret för oljekatastrofen i Mexikanska golfen, vilken nu riskerar att bli en av de värsta miljökatastrofer världen skådat.
Den 20 april i år inträffade en explosion på en oljeplattform (ägd av oljeföretaget BP) i Mexikanska golfen utanför USA:s kust. Denna explosion medförde inte bara att elva oljearbetare miste livet och att den eldhärjade oljeplattformen sjönk på 1500 meters djup. Explosionen är nu också på väg att orsaka en miljökatastrof utan motstycke i amerikansk historia, sedan flera oljeläckor uppstått på havets botten runt omkring oljekällan.
Efter hård press från president Barack Obama lovar nu BP att betala ut ersättning för de skador som oljan orsakar, skriver den finska nyhetssajten svenska.yle.fi.
Internationalen talade med Dima Litvinov på Greenpeace Sverige för kommentarer.

Vem bär ansvaret för denna katastrof och hur kunde den inträffa?
– I någon mån är alla vi som använder fossila bränslen ansvariga – konsumtionen av fossila drivmedel skapar efterfrågan och produktionen. Men juridiskt och finansiellt bärs ansvaret i det här fallet naturligtvis av BP. Det står nu klart att BP inte använde den teknologi som används i andra länder såsom Brasilien och Norge, vilket gjorde det omöjligt att stänga borrhålen på distans.
– BP har också motsatt sig de ytterligare säkerhetskrav som USA:s regering i fjol övervägde att införa. Haveriutredningen får utvisa exakt vad som hände, men de första indikationerna tyder på att BP kan ha snålat när det gäller att installera en säkerhetsventil för 500 000 dollar, trots företagets storvinst på 5,6 miljarder dollar under årets första tre månader.
– Ansvaret måste även tillskrivas politiker och styrande samhällsinstanser. BP hade ju trots allt tillstånd för att utvinna olja i bukten. Så länge beslutsfattarna fortsätter ge lagligt stöd till oljebolagen kommer vi fortsätta att råka ut för oljespill till havs.

Hur ställer sig Greenpeace?
– Det är naturligtvis en ofattbar katastrof. Men det är inte oljeplattformernas brister eller myndigheternas oförmåga att sanera som ska elimineras om vi vill undvika liknande katastrofer i framtiden. Det är vårt beroende av smutsig energi.
– Detta är inte bara en amerikansk katastrof eller bara USA:s ansvar. Allt stöd till smutsiga branscher, såsom kol, kärnkraft och olja, bör försvinna från alla länders lagstiftningar. Satsningarna bör istället gå till att främja ren förnybar energi, vilket också är vad som krävs för att tackla de globala klimatförändringarna.

Vilka konsekvenser kommer den här olyckan att få, dels för miljön och dels för framtida oljeborrning?
– Oljespillet kommer att få avsevärda konsekvenser för våtlandsområdena längs med Mexikanska bukten. Otaliga hotade arter, inklusive blåfenad tonfisk, fyra sköldpaddsarter och sex valarter, är beroende av bukten.
– Regionen har två miljoner hektar våtmarker, oersättliga habitat (boplatser) för tre fjärdedelar av alla migrerande vattenfåglar som korsar USA. Kustnära våtmarker fungerar dessutom som barnkammare för många fiskarter och ryggradslösa djur.
– Under de senaste månaderna har vi fått indikationer på att USA:s regering tänker avskaffa moratoriet (uppskjutandet) för oljeborrning i nya områden utefter den amerikanska kusten. Efter olyckan har Vita huset dock låtit meddela att president Obama kommer att avvakta resultatet av haveriutredningen innan någon ny borrning kan tillåtas.

Liza Ahnland

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.