Klubbordförande Patrik Olofsson: ”Det här är inte vad som står i avtalet”

03 maj 2010

Inrikes, Nyheter

Fackklubben vid Lagena har prövat vad deras fackliga organisation Handels avtal var värt i praktiken, när det gäller nämnden för inhyrning av personal.
Nu visar det sig att Lagenaarbetarnas fall inte går att pröva i nämnden.

Helt plötsligt har Handels och Svensk Handel, efter underskrift av avtalet, gjort en muntlig överenskommelse om att avtalet endast gäller dem som blivit uppsagda efter 1 april i år.
För snart en månad sedan var Handels och Svensk Handel överens om ett nytt avtal. Ett avtal som enligt företrädare för Handels skulle göra det svårare att runda LAS och anlita bemanningsföretag istället för att återanställa dem som sagts upp.
Enligt det nya avtalet ska ett företag som anlitar bemanningsföretag förhandla med det lokala facket när det finns folk som har rätt till återanställning enligt LAS. Om ingen överenskommelse träffas ska frågan avgöras av en skiljenämnd.
Fackklubben vid Lagena ville pröva vad avtalet var värt i praktiken. Speciellt som 25 lagerarbetare under förra sommaren blev uppsagda och ersatta från bemanningsföretag. Striden vid Lagena ledde till att arbetarna vid Lagena gick i strejk, och har gjort att bemanningsfrågan hamnat i fokus i årets avtalsrörelse. I september fick de första av de sparkade gå, och de har fortfarande rätt till återanställning.
Pröva i praktiken
Detta vill nu den lokala klubben få prövat i praktiken efter det nya avtalet, och begärde att tidigare anställda ska få återanställning, bland annat semestervikarier. Handelsklubben och företaget kom inte överens. Men fallet går inte till skiljenämnd. För nu visar det sig att Handels och Svensk Handel i efterhand gjort en muntlig överenskommelse om att det nya avtalet bara gäller dem som sagts upp efter den första april i år.
– Vi är överens med Svensk Handel om att avtalen inte har någon verkan bakåt i tiden. Det är bra att man förhandlar lokalt, men om parterna blir oense kommer frågan inte att prövas i nämnden för inhyrning, säger Handels avtalssekreterare John Haataja till www.handelsnytt.se Patrik Olofsson, klubbordförande vid Lagena, är inte alls med på de nya noterna.
– Det är inte vad som står i avtalet, utan är en muntlig överenskommelse mellan Handels och Svensk Handel som träffades efter att de fick veta att vi ville ha vårt fall prövat. Det slår undan benen på medlemmarna i Handels som såg en chans att få tillbaka sina jobb, säger Patrik Olofsson.
Till www.lotidningen.se säger Patrik Olofsson att detta ”är ett nytt kriterium som förts in i efterhand” och ställer sig frågan om varför det inte skrevs in i avtalstexten från början, om nu bägge parterna var överens.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.