Fortsatt byggarbetslöshet

03 maj 2010

Inrikesnotiser, Notiser

12,6 % av Byggnads medlemmar var arbetslösa vid utgången av mars. arbetslösheten har ökat med 2% sedan samma månad förra året. Hårdast drabbade är Västernorrland, Södermanland och Jämtland. I samtliga tre län är arbetslösheten över 20%.

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.