Finanssvindlarnas svenske pionjär

17 maj 2010

Böcker, Ekonomi, Kultur

Frank Partnoy, Tändstickskungen Ivar Kreuger, Översättning: Margareta Eklöf, Albert Bonniers förlag 2010.

Det var väl närmast obligatoriskt att de senaste årens finanskris ännu en gång skulle aktualisera Ivar Kreuger. Den nu dömde Bernard Madoff, som lär ha svindlat andra människor på ofattbara 500 miljarder kronor, verkar vara en värdig arvtagare till den svenske storsvindlaren. Den amerikanske professorn i finansjuridik Frank Partnoy har nu infriat förväntningarna och skrivit en intressant studie över Kreuger.
Ivar Kreuger började nästan, som det brukar heta, med två tomma händer. Ja, inte riktigt, men nästan. Han hade en närmast otrolig förmåga att ta sig fram och att se möjligheter där ingen annan ens anade dem. Svenska tändsticksbolaget, numera Swedish Match, blev basen för hela det ekonomiska imperium som Kreuger byggde upp under 1920-talet.

Partnoy menar att Kreuger var ”den förste Bernard Madoff”. Han var ”[p]å gott och ont… dagens finansmarknads fader”. Många av de obegripliga metoder som svindlarna använder, från optioner till derivat, verkar ha uppfunnits av Kreuger. Men grundidén var att låna ut pengar, som huvudsakligen mobiliserades i USA, till europeiska regeringar i utbyte mot monopol på tillverkning och försäljning av tändstickor.

Partnoy hävdar att det var ”ett briljant koncept”. Redan i slutet av 1927 hade Kreuger tändsticksmonopol i tio länder. Den amerikanska finansmarknaden var i praktiken närmast utan all statlig reglering på den tiden. Den omfattande utredningen om Kreugers operationer ledde till den lagstiftning som idag styr USA:s finansmarknad. Hela 250 sidor ägnades i utredningen åt fallet Kreuger.

En stor del av hemligheten med Kreugers framgång var hans oklanderliga uppträdande. Han talade fem språk flytande och var expert på att lista ut vilket slags etikett som uppskattades mest i olika sammanhang. I kombination med sina outsinliga idéer om nya former av finansoperationer, blev Kreuger sin tids finanskändis.

Hans liv vimlar av berömda namn. Det var han som upptäckte den 15-åriga Greta Gustafsson (senare Garbo) när hon arbetade som butiksbiträde på PUB i Stockholm. Han umgicks med världens ledande finansmän. Han hälsade då och då på den amerikanske presidenten Hoover i Vita huset, förhandlade med Italiens diktator Mussolini och så vidare.

Kreugers problem började dock med ett stort lån till Tyskland, vilket han egentligen inte hade någon större nytta av. Det som drev honom var utsikten att utkonkurrera den amerikanska banken J P Morgan som främsta utlånare till Europas stater. Uppgörelsen sammanföll oturligt nog med början på den stora depression som drabbade världen i början av 1930-talet. Eftersom Kreugers imperium byggde på ett ständigt inflöde av allt större summor, uppstod problem i och med den ekonomiska nedgången.
Partnoy menar att Kreuger bara i marginell mening gjorde sig skyldig till lagbrott. Det gäller framför allt de italienska statsobligationer för 400 miljoner som han lät förfalska. Utifrån den tidens spelregler, menar Partnoy, gjorde han inget illegalt: hans affärer ”stod utanför lagen”, dvs. det fanns ingen reglering. Partnoy har ägnat sex år av sitt liv åt att följa Ivar Kreuger i spåren. I viss mening vill han försvara Kreuger mot de värsta beskyllningarna. Skulden bör fördelas på flera, menar han. Kreuger var ”1900-talets störste finansielle svindlare” och han var både förövare och offer, både hjälte och skurk.

Partnoys berättelse om Ivar Kreuger kan kanske få en del läsare att inse att det inte är den enskilde svindlaren som är mest intressant – även om boken också har med hela dramatiken runt självmordet på hotellet i Paris 1932 – utan det slags ekonomi som gör det möjligt för svindlarna att just svindla.
När fallet Kreuger, i samband med den nya lagstiftningen, diskuterades i den amerikanska kongressen, var man verkligen enig om en sak: detta får aldrig hända igen. Har vi inte hört den frasen rätt många gånger nu? På det sättet kan Partnoys bok ge den uppmärksamme läsaren perspektiv på våra dagars svindlare.

Per-Olof Mattsson
intis@internationalen.se online casinos

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.