Expressen attackerar grekiska facket

10 maj 2010

Kommentar, Nyheter

Europa är i kris. Nyliberalismen, högerekonomerna och finansnissarnas härjningar har gjort att flera europeiska länder står med fötterna på stupkanten.
Det började på Island. Därefter följde de baltiska staterna. Idag balanserar Portugal, Spanien och Storbritannien vid avgrundens rand. Grekland har redan störtat ner i den kapitalistiska kratern. Sammanbrottet i den grekiska ekonomin riskerar att dra med sig flera andra europeiska länder in i infernot. Grekland lämnar för övrigt inte de stora svenska tidningarna någon ro. Ledare skrivs och bakgrundsartiklar söker förklaringen till varför den grekiska ekonomin gått över styr.

Expressen heter en av dem. En tidning som kallar sig för en tidning med sting, symboliserat av den lilla getingen på framsidan.
I måndags ägnades ledaren åt situationen i Grekland. Eftersom tidningen väljer att kalla sig för liberal – nyliberal vore mer träffande – så handlar den grekiska ödessymfonin inte om att attackera de ekonomiska och politiska krafter som nu väljer att lassa över den ekonomiska härdsmältan på grekiska arbetare och låginkomsttagare.
Istället var måltavlan för Expressens sting den grekiska fackföreningsrörelsen. Rubriken på ledaren var ”Upp till kamp för bankrutt”. Sedan fortsatte ledarskribenten skummande av raseri med att anklaga den grekiska fackföreningsrörelsen för att störta landet i bankrutt genom de pågående massdemonstrationerna och landsomfattande strejkerna. När nu facket gör vad en facklig intresseorganisation ska göra.
För ledarskribenten var det totalt obegripligt varför de som tvingas betala för en kris, som de inte orsakat, vägrar betala.

Expressen har genom åren, sedan tidningen grundades på fyrtiotalet, haft en slogan om att den ”behövs för att sanningen ska fram”. Det är dags att byta till det mer passande: Expressens behövs för att den nyliberala lögnen ska fram.
Internationalen däremot, den bara behövs. Inte minst för att skildra den hårda verklighet som den krisande ekonomin skapar för så kallat vanligt folk.
I nästa nummer kommer Internationalen att ägna stort utrymme åt det grekiska sammanbrottet och dess konsekvenser för arbetare och låginkomsttagare.

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.