Elektrikerna håller ut

03 maj 2010

Inrikes, Nyheter

– De sa nej till allt. Det enda de gillade var avtalsperioden på två år med fredsplikt.
Den kommentaren till arbetsgivarnas agerande i den pågående elektrikerkonflikten gör Ronny Wenngren, avtalssekreterare för Elektrikerna.

Elektrikerkonflikten för dem som arbetar under installationsavtalet fortsätter. För närvarande berörs 37 vattenkraftstationer av den pågående övertidsblockaden. Dessutom strejkar elektrikerna på både Oskarshamns kärnkraftverk och vid Händelöverket i Norrköping. Nya varsel om stridsåtgärder är lagda.
De förhandlingar som hittills förts mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarna i Elektriska installatörsorganisationen, Eio, har hittills resulterat i blankt ingenting.
Elektrikernas krav är bland annat 500 kronor i år och 520 kronor nästa år.
– Det är ynka lite mot vad vi begärde i LO-samordningen, men Eio säger ändå nej. De har inte lagt något lönebud utan surrar bara om någon industrinorm som de inte ens kan förklara vad den innebär, säger Ronny Wenngren till www.lo.tidningen.se
Arbetsgivarna har höjt tonläget ordentligt. Anklagelserna mot Elektrikerna haglar. VD för Energiföretagen Arbetsgivarföreningen, Ulrika Egerlind Schotte, skickar ut pressmeddelanden i parti och minut där hon använder tillmälen som ”ansvarslöshet” och ”utpressning” och anklagar Elektrikerförbundet för att vara ett höglöneförbund. En hållning som knappast bidrar till en lösning av konflikten.
Speciellt gör hon stort nummer av att elektrikerna har en snittlön på 32 400 kronor i månaden och att de vill ha mycket mer än alla andra grupper.

”Inte mer än andra”
Detta tillbakavisar en av Elektrikerförbundets förhandlare, Ulf Karlsson, som i www.lag-avtal.se säger att snittmånadslönen ligger på omkring 25 000 kronor.
När Schotte räknar tar hon också med ersättning för beredskap, jour, övertid vid driftstörningar samt traktamente och restidsersättningar för elektriker som jobbar långt hemifrån.
Det går inte an, anser Ulf Karlsson.
– Det skulle vara som att räkna ut en industriarbetares lön genom att ta med övertidsersättning han får. Eller den ersättning en sjuksköterska får som jobbar fyra nätter extra, säger Ulf Karlsson
Påståendet från arbetsgivarna att Elektrikerförbundet kräver mer än alla andra tillbakavisar han helt.
– Vårt krav håller sig inom LO-samordningen, och Fortum och Vattenfall har budgeterat för löneökningar på 2,4 procent under 2010. Vattenfall, Eon och Fortum gick med 60 miljarder i vinst under det så kallade krisåret 2009. Tar vi inte ut våra 2,4 procent går det direkt som bonus till direktörerna, säger Ulf Karlsson.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.