Bred demonstration i Göteborg: “Blockera Israel i handling!”

31 maj 2010

Göteborg, Inrikes, Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

Omkring tretusen göteborgare samlades igår kväll till en kraftfull och allvarsam manifestation mot Israels attack på Ship to Gaza-flottiljen

-Uttalanden räcker inte, protesterna måste slå mot Israels ekonomi, sade Volvoarbetaren Lars Henriksson i sitt tal där han manade fackföreningarna till blockad av allt israeliskt gods

Vreden mot den israeliska regeringens mordiska bordande av fartygen i ”Freedom Flotilla” fyllde på måndagskvällen Gustav Adolfs Torg med protesterande göteborgare. På några få timmars varsel hade Ship to Gaza:s aktiva lokalgrupp i staden organiserat en mycket bred manifestation med hjälp av facebook, mail och sms. Konferenciern Ulrika Andersson från arrangörsgruppen inledde med att utlysa en tyst minut för de mördade hjälparbetarna.

Ett femtontal talare avlöste sedan varandra i talarstolen. En moderat representant krävde att blockaden av Gaza upphör, medan V-riksdagsmannen Hans Linde brännmärkte MUF-ordföranden Wykmans stöd till det israeliska dådet. Partitalarna representerade sedan nästan hela det politiska fältet (med undantag av att någon officiell S-representant inte deltog, men däremot Broderskapsrörelsen).

Folkrörelseorganisationer som Muslimer för fred, Amnesty, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred och Emmaus Björkå framförde också appeller. Israels dåd fördömdes enhälligt. Många talare uppmanade också till fortsatt praktiskt solidaritetsarbete med palestinierna för att häva blockaden av Gaza

För Socialistiska Partiet talade Lars Henriksson, som är metallarbetare på Volvo Personvagnar. I sitt tal underströk han att uttalanden, om än aldrig så fördömande, hittills inte stoppat Israels politik. Henriksson manade till handfast handling i vardagen

-Vi som arbetar har möjlighet att göra någonting tillsammans och vi kan kräva att våra fackföreningar agerar, sade han och berättade om hur han själv i en paus på jobbet på måndagen omsatt sin egen chock och vanmakt efter morgonens fruktansvärda nyhet

– Jag skrev ihop en skrivelse till styrelsen för min fackförening, Volvo Verkstadsklubb. Kravet är att de bör utlysa en blockad mot hantering av alla produkter till eller från Israel till dess att Israels regering släpper de illegalt uppbringade fartygen och deras kidnappade passagerare och besättningar, sade Henriksson. Kravet riktas också till Metall och LO

Uppmaningen väckte stort bifall från de församlade demonstrationsdeltagarna och Lars Henriksson avslutade med att föreslå alla att följa exemplet.

– Gå hem och sätt er vid datorn och skriv liknande uppmaningar till era egna fackföreningar i morgon. Vi måste agera tillsammans nu så vi slipper stå här och anta resultatlösa uttalanden mot Israel år efter år, sade Lars Henriksson

 Text och foto: Björn Rönnblad

 

 

 

 

 

 

 

– Vi arbetare kan kräva att våra fackföreningar agerar för att blockera Israel, sade Lars Henriksson

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.