”Släpper ut mest koldioxid i Sverige”

03 maj 2010

Inrikes, Miljö, Nyheter

För ett par veckor sedan utsågs Värtaverket i Stockholm till årets klimatvärsting bland fjärrvärmeverken av Naturskyddsföreningen på grund av användningen av kol.Ägaren Fortum har planer på att halvera kolanvändningen i förläggningen till 2015, men det blidkar inte klimataktivister som tycker att den ambitionen är för låg.

Värtaverket är det fjärrvärmeverk som släpper ut mest koldioxid i hela Sverige enligt en undersökning som Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur har gjort. Omkring hälften av fjärrvärmen som framställs i Värtaverket kommer från kol, vilket Naturskyddsföreningen menar är ett av ”de klimatsmutsigaste bränslena som finns”.
Till år 2015 planerar ägaren Fortum att minska kolandelen till 25 procent med målet att ”på sikt” producera fjärrvärme som inte påverkar klimatet alls, säger Fortums Värmes miljöchef Ulf Wikström till Energinyheter.se. Idag använder Värtaverket förnybar energi till bara 45 procent av framställningen.
Kommunikationschefen för fjärrvärmefrågor på Fortum, Jens Bjöörn, säger:
– Vårt mål är att hälften av kolet ska vara ersatt av biomassa i denna anläggning till 2015.
Men Stockholms klimataktivister är inte nöjda med Fortums planer. Aktionsgruppen Shut it down, ett nätverk bestående av enskilda och organisationer som till exempel Klimax, har som krav att Värtaverkets kolkraftseldning ska upphöra helt.

”Fortum står ut”
– Värtaverket är det kraftvärmeverk i Sverige som släpper ut mest koldioxid. Generellt sett ledde införandet av punktskatten på koldioxid att de svenska energibolagen i stort sett helt fasade ut sin kol i kraftvärmeverken, vilket gjort svensk kraftvärmeproduktion betydligt renare. Så Fortum står ut i jämförelse med andra bolag genom att fortfarande använda en så stor andel kol i Värtaverket, säger Martin Sjöstrand, talesperson för nätverket.
Jens Bjöörn menar dock att kritiken mot Värtaverkets kolanvändning borde sättas in i ett större perspektiv. Han påpekar att Värtaverket bara är ett av Fortums många värmeverk i Stockholm, och utslaget på samtliga dessa värmeverk används biobränslen till 87 procent i produktionen. Av de 13 procent fossila bränslen som återstår utnyttjas den allra största delen i just Värtaverket.
Att bara stänga ned fjärrvärmeverket är heller inte realistiskt, menar han, utan det är en lång och mycket dyr process som återstår innan verkets kapacitet kan ersättas. Under tiden lägger Fortum mycket resurser på klimatvänlig utveckling. Till Naturskyddsföreningen kommenterar Jens Bjöörn:
– Tittar man enskilt på hur stora vi är på till exempel biobränslen, så är vi nog störst där också.
Naturskyddsföreningens presschef Anders Grönvall svarar kort:
– Vi har ju listat de värsta enheterna, de värsta anläggningarna – inte bolag.

“För låg ambition”
Shut it down tycker dock att ambitionen att halvera andelen kolbränsle är alldeles för låg, och säger att det är viktigt att sätta ordentlig press på företaget för att få till en mer handlingskraftig och klimatvänligare plan.
– Värtaverket har varit i skymundan och många känner inte till det så bra. Vi vill lyfta upp det och visa att klimatförändringarna pågår just nu, säger Martin Sjöstrand.
Anders Grönvall menar att det är positivt att Värtaverket har en plan för att minska kolanvändningen, men att de borde gå framåt lite snabbare.
– Till 2020 behöver vi ta bort fossila bränslen helt – det skulle också bidra till att Sverige kan nå de mål om fossilanvändning som satts upp i EU, säger han.
Shut it down planerar nu en fredlig demonstration och aktion som arrangörerna hoppas ska stänga ned Värtaverket, åtminstone för en liten stund. Redan i november började kampanjen för att skapa uppmärksamhet om Värtaverket med en demonstration och överlämnande av en kravlista till företaget, och flera små aktioner ska hållas fram till den stora demonstrationen den 29 maj.
– Kolanvändningen måste upphöra helt. Det är ju vansinne att Värtaverket fortfarande använder det, säger Martin Sjöstrand.

Linn Hjort
linn@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.