”Ett avtal att vara stolt över”

10 maj 2010

Inrikes, Nyheter

– Hela Svenskt Näringslivs propagandamaskineri och elbolagens försök att stå emot1 800 kraftverkare räckte inte. Kamp lönade sig, och vi kan nu visa upp ett avtal som vi faktiskt är stolta över.
Det säger Ulf Carlsson, ansvarig förhandlingsombudsman för kraftverksavtalet, när en med svenska mått relativt lång konflikt är över och ett nytt avtal är tecknat.

Konflikten mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen EIO är över. Efter både övertidsblockad och mindre strejker har 1 800 elektriker som arbetar under kraftverksavtalet fått ett nytt avtal.
När det gäller lönenivåer skiljer sig inte kraftverksavtalet på något avgörande sätt från de avtal som redan tecknats.
Avtalet är tvåårigt och de totala löneökningarna hamnar på 3,64 procent, vilket är några promille högre än IF Metalls avtal.
Avtalssekreterare Ronny Wenngren konstaterar också i www.lotidningen.se att ”löneökningarna är fortfarande alldeles för låga men vi gjorde bedömningen att vi inte kunde komma längre”.
– Direktörerna på kraftverksområdet badar i pengar, men vill inte ge arbetstagarna något alls. Det är väldigt tydligt vem som får nöja sig med smulorna, och vem som äter de feta mackorna, säger Ronny Wenngren.
Den så centrala bemanningsfrågan följer i stort sett bland annat det avtal som GS och Pappers undertecknat.
Däremot fanns det andra frågor som var lika centrala för elektrikerna och som handlar om viktiga sociala förbättringar och rättigheter, och som både Ulf Carlsson och Ronny Wenngren anser är klara framgångar.

”Bättre villkor”
– Medlemmarnas rättigheter förbättras nu på viktiga punkter, till exempel möjligheten att förena familjesituationen med jobb, föräldraledighetstillägg, bättre boendevillkor vid traktamentsjobb, fler betalda hemresor, stärkt ställning för återanställning och ökat skydd för den personliga integriteten vid drogtester och övervakningssystem, säger Ulf Carlsson till medlemmarna i Elektrikerförbundets informationsblad.
Han sammanfattar elektrikerkonflikten med orden: ”Det här var en kollektiv arbetsseger. Kraft är inget stort avtalsområde. Men vi var sammansvetsade och talade med en röst. Det fanns ”kraft” bakom varje ord.”
Men även om de elektriker som arbetar under kraftverksavtalet nu nått en uppgörelse, så återstår för Elektrikerförbundet att förhandla fram ett avtal för merparten av elektrikerna, de som arbetar under installationsavtalet, och där kärvar det ordentligt. Om ingen uppgörelse nås kommer en strejk att starta 10 maj som berör byggen i bland annat byggjättarna Skanska, Peab och NCC runt om i landet.
Svaret på denna stridsåtgärd från arbetsgivarna blev en lockout som träder i kraft den 12 maj, om inget avtal är klart innan dess.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.