”Det var rätt att strejka”

03 maj 2010

Inrikes, Nyheter

– Rätt. Det var helt rätt att gå ut i strejk. Ingen tvekan om det.
Det säger Dennis Bäckman, ordförande i Pappers avdelning 86, när det på måndagskvällen stod klart att Pappers förhandlat fram ett nytt avtal med Skogsindustrierna.

Pappersarbetareförbundets 11 dagar långa strejk är över. I 11 dagar var sex pappersbruk ute i strejk. Klockan 18.00 på måndagskvällen skulle ytterligare sex bruk ansluta sig till strejken, plus bruket i Vaggeryd, sedan arbetsgivarna där inte respekterat den pågående övertidsblockaden.
Strejkvakterna vid dessa sju bruk hann knappt ställa sig utanför fabriksgrindarna innan beskedet kom från Stockholm om att en avtalsöverenskommelse träffats.
Dennis Bäckman är ordförande för pappersarbetarna i avdelning 86 i Figeholm. Ett bruk som inte var ute i strejk eller var tänkt att gå ut i strejk. Han ger de här kommentarerna efter att avtalet är klart.
– Jag har inte sett detaljerna än. Vi ska ha en telefonkonferens i förbundet idag på eftermiddagen (tisdag denna vecka). Men vad jag har förstått löper avtalet över 22 månader och lönenivån höjs totalt med 3,3 procent. Den viktigaste frågan som jag ser det var bemanningsfrågan, och den har satts lite mer fokus på, även om det inte blev jättebra.
Avtalet ger enligt uppgifter i www.lotidningen.se löneökningar på 266 kronor till alla anställda från den första maj. Löneökningen är generell, det vill säga att alla Pappers medlemmar får lika mycket. Avtalet innehåller också en låglönesatsning som ger 50 kronor mer, vilket innebär att alla som tjänar mindre är 21 300 kronor i månaden får en total löneökning i år på 311 kronor.
Nästa år blir löneökningen 398 kronor för alla plus en lokal pott på 104 kronor som fördelas i lokala förhandlingar. Vad avtalet är värt i procent är i nuläget lite oklart. Mellan 3,3 och 3,6 procent, uppgifterna varierar.

Inhyrningsråd
– Vi har i alla fall slagit igenom industrinormen. Det är en bragd bara det. Den var ju gjuten i cement, sa Matts Jutterström, avtalsansvarig på Pappers, efter att förhandlingarna avslutats.
Vad gäller den så omstridda bemanningsfrågan och företrädesrätten är det i nuläget svårt att säga vad överenskommelsen får för betydelse innan den prövats i praktiken. Men så mycket står klart att det i fortsättningen ska finnas ett inhyrningsråd så att inga med återanställningsrätt får sina rättigheter kränkta. I övrigt tycks det vara samma modell som GS-facken förhandlade fram, det vill säga en partssammansatt nämnd ska ta ställning till ärenden som rör inhyrning om förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare misslyckas.
– För mig tycks det som vi fått ett lite bättre avtal än IF Metall. Det verkar som om vi kommer klara reallönerna både i år och nästa år. De som förhandlat i Stockholm har väl gjort den bedömningen att det inte gick att komma längre. Men som sagt, jag vet inte alla detaljer än. Har de gjort ett bra jobb ska de ha beröm för det. Har de gjort ett dåligt så får vi byta ledare, säger Dennis Bäckman, som inte är nådig i sin kritik av Svenskt Näringsliv.

”Bestämde ensidigt”
– De har satt sig på alla. Ensidigt bestämt allt, inte låtit någon på arbetsgivarsidan teckna ett avtal med övriga förbund. Deras och Teknikarbetsgivarnas agerande har varit helt oacceptabelt. Egentligen borde bägge organisationerna begravas.
Dennis Bäckman ger inte heller speciellt mycket för IF Metalls och LO-ledningens agerande.
– Det är synd, tråkigt att IF Metalltopparna är så klena. Hade de inte vikt ner sig så hade även vi i Pappers fått ett bättre avtal. Det är jag fullständigt övertygad om. LO-ledningens agerande är inte heller mycket att yvas över. Deras stöd har mer varit en läpparnas bekännelse om att de stödde vår kamp.
– Men rent konkret har de inte gjort någonting för att stödja oss: Detta medan Svenskt Näringsliv har haft helsidesannonser i de stora tidningarna där de gått till attack mot oss. Det minsta man kunde begära från LO-ledningen är att de gjorde likadant för att stödja oss. Men de törs väl inte stöta sig med IF Metall, konstaterar Dennis Bäckman.

Solidaritet
En elva dagar lång strejk är över. Inte sedan Industriavtalets tillkomst 1997 har ett fack som omfattas av avtalet varit ute i strejk.
Pappers hade i stort sett alla i mot sig. Arbetsgivare, Svenskt Näringsliv, hela den ekonomiska makten. Stöd eller solidaritetshandlingar från de fack som omfattas av Industriavtalet var i stort sett obefintligt.
Däremot har fack som Byggnads, Transport och Hamnarbetarförbundet visat sin solidaritet och varslat om sympatiaktioner. Flera lokala fack inom IF Metalls avtalsområde har gett sitt stöd.
På www.lotidningen.se finns det nu en rad korta kommentarer till Pappers agerande.
En lyder: ”Pappers har visat, att en svensk fackförening kan ta strid för sina principer och göra detta med ett nära nog hundraprocentigt medlemsstöd. Att Pappers fick igenom en låglönesatsning, bidrar också till att Kommunal och Handels starkt kan driva dessa krav. Tacka Pappers medlemmar, som gjorde detta möjligt”.
Kanske blir det detta som blir det bestående minnet av strejken. Att Pappers är en fackförening som vågar och inte bara, som bland annat IF Metall, viker ner sig.

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.