”70 miljarder överskott i sjukförsäkringen”

24 maj 2010

Inrikes, Nyheter

Kommunalarnas sjukskrivningar låg skyhögt över den privata sektorns år 2000. Varför? På grund av de väldiga nedskärningarna 1992.
Det sa ekonomen Sten Ljunggren vid ett seminarium i Stockholm i måndags.

Nätverket för gemensam välfärd hade som gästföreläsare i måndags bjudit in Sten Ljunggren, lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och författare bland annat till Ekonomihandboken. Kvällens tema: Finns det pengar till välfärd?
Sten Ljunggren menar att nedskärningarna under början av 1990-talet permanent har förstört livet för 100 000-tals kvinnor. Han visade bland annat diagram som pekar på att antalet sjukskrivna i den kommunala sektorn år 2000 låg skyhögt över den privata sektorn, beroende på nedskärningarna 1992.
Detta medförde enligt Sten Ljunggren att färre anställda måste göra samma arbetsuppgifter som tidigare (vilket alltså medförde sjukskrivningar). Han visade också på att det idag (från år 2002 och framåt) finns ett samlat överskott i det svenska sjukförsäkringssystemet, på mellan 70 och 80 miljarder, vilket beror på att det svenska folket betalat in mer än vad man fått ut i ersättning.

”Urholkad trygghet”
Enligt Sten Ljunggrens beräkningar kommer den ”urholkade tryggheten” (sänkta pensioner, uteblivna bidrag och försäkringar och så vidare) år 2014 att uppgå till 133 miljarder kronor (jämfört med 8 miljarder 2004).
– Som privatperson kan man lägga pengar på hög. Det gäller inte för ett samhälle, där det är varor och tjänster som driver samhället. Ett för lågt uttag av skatter urholkar välfärden, säger Sten Ljunggren.
Skatterna började sänkas år 2000 under S-regeringen och har sänkts ytterligare drastiskt under den nuvarande regeringen, säger han. Den nuvarande regeringens budget bygger bland annat på 250 miljarder kronor i uteblivna skattemedel.
– Det är mycket möjligt att man inte kan vinna ett val på skattesänkningar. Men nu finns inget val för dem som vill betala fortsatt trygghet med högre skatter.
Och Sten Ljunggren har svårt att förstå hur vänsterpartiet kan lockas av en ministerpost så pass mycket att man går med på de skattenivåer som s och mp vill ha.
Internationalen frågar Sten Ljunggren:
Finns det eller finns det inte pengar till att stärka vår gemensamma välfärd? Hur skulle det i så fall gå till?
Sten Ljunggren svarar att den statliga nettoförmögenheten kan användas på kort sikt, men att det är skatterna som måste höjas på lång sikt.

Liza Ahnland
intis@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.