Visstidsanställda får gå först

12 april 2010

Inrikes, Nyheter

– Visstidsanställningar är en anställningsform där företaget kan lägga alla risker vid konjunkturförändringar på den enskilde arbetstagaren.
Det säger LO:s avtalssekretare Per Bardh i ett uttalande.

Visstidsanställningar har blivit allt vanligare inom framför allt den offentliga sektorn och i första hand bland kommunalarna. Framväxten av visstidsanställda är en direkt frukt av regeringen Perssons hårda budgetsaneringspolitik under 90-talet. En nedskärningspolitik som slog speciellt hårt mot dem som arbetade inom den gemensamma sektorn där många fick sparken, och eftersom behovet av omsorg var lika stort så ersattes fast anställda med visstidare.
– Visstidsanställningar är en anställningsform där företaget kan lägga alla risker vid konjunkturnedgångar på den enskilde arbetstagaren. Som visstidsanställd kan du jobba på en arbetsplats i upp till fem år, men ändå sägas upp före personer med avsevärt kortare arbetstid. Uppsägningstiden är dessutom begränsad till en månad vilket gör det till en mycket osäker anställningsform, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh i ett uttalande på www.lo.se.

Får gå först
LO kom en nyligen med en ny rapport, Anställningsformer år 2009. Av den framgår att andelen visstidsanställningar ökar när konjunkturhjulen rullar, men minskar när samma hjul står stilla. Och de som då får lämna sina jobb först är de visstidsanställda. När konjunkturen stod i zenit 2007, hade andelen visstidsanställda ökat till 16 procent av samtliga anställda, vilket i antal personer blir 622 000 personer. När lågkonjunkturen slagit igenom med full kraft 2009 hade andelen minskat till 13,7 procent, det vill säga antalet visstidsanställda hade på två år minskat med drygt 84 000.
– Eftersom arbetsgivaren inte måste motivera uppsägningar av visstidsanställda, kan det vara svårt för en visstidsanställd att framföra kritik och krav på rimliga förbättringar av arbetsplatsen. Man vet inte hur arbetsgivaren reagerar och vilka konsekvenser det kan få för möjligheten att vara kvar på företaget. Dessa anställningsformer skapar också svårigheter gentemot andra delar av samhället. Det är exempelvis svårare för en visstidsanställd att få banklån och hyreskontrakt, säger Per Bardh.
– Idag används visstidsanställningar slentrianmässigt. Många av dem som i dag är visstidsanställda skulle ha kunnat tillsvidareanställas istället. Enligt LO:s uppfattning bör visstidsanställningar inte förekomma när det finns rimliga skäl att istället tillsvidareanställa personal, säger Per Bardh.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.