Usel barnomsorg för ensamstående

06 april 2010

Inrikes, Nyheter

Tolv procent av de ensamstående föräldrarna med barn under 19 år är arbetslösa. Flera av dem för att barnomsorgen inte fungerar som den ska.

Jobben är valets viktigaste fråga enligt en undersökning som Sifo/Sveriges Radio gjort. Inte konstigt eftersom omkring 450 000 är arbetslösa.
Sveriges Makalösa Föräldrar hänvisar till statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, som uppger att 12 procent av de ensamstående föräldrarna, med barn under 19 år, var arbetslösa i februari.
Bland annat påtalar de i ett pressmeddelande att ”tillgång till barnomsorg är en förutsättning för att ensamföräldrar ska kunna arbeta”.
För närvarande erbjuder bara fyra av tio kommuner barnomsorg efter kontorstid. Detta jämfört med 2008 då hälften av Sveriges kommuner erbjöd barnomsorg på obekväm arbetstid.
– Vi får berättelser från ensamstående föräldrar, varje vecka. Men tvingas säga upp sig eller bli uppsagd för att man inte får ihop jobbet med de tider som förskolan/fritids håller öppet, säger Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar.
Det är skollagen som reglerar vilka tider barnomsorg ska erbjudas. Alliansen har nyligen presenterat sitt förslag till ny skollag. Den saknar tvingande skrivningar om barnomsorg efter kontorstid.
– Vi ser stora risker för att ensamföräldrar fortsätter ha sämre förutsättningar att arbeta. Samtidigt är ensamföräldrar ensamförsörjare. Alla hinder för att ensamföräldrar ska kunna arbeta för att försörja sin familj borde undanröjas. Det ligger i allas intresse, säger Helene Sigfridsson.

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.