USA:s kvinnor dör i förlossningar

06 april 2010

Nyheter, Utrikes

En ny rapport av Amnesty International visar att dödsfall till följd av graviditet eller förlossning har fördubblats i USA sedan 1987.

Rapporten visar att det finns stora strukturella problem inom sjukvården, och tyvärr tror rapportförfattarna inte att president Obamas sjukvårdsreform kommer att förändra särskilt mycket.

Enligt rapporten Deadly Delivery (”Dödlig förlossning”) har antalet kvinnor som dött till följd av graviditet eller förlossning stigit från 6,6 per 100 000 lyckade födslar 1987 till 13,3 per 100 000 2006. Enligt Amnesty skulle hälften av dessa dödsfall kunnat förebyggas om sjukvården var tillgänglig för alla kvinnor i landet.

Färgade kvinnor drabbas mycket hårdare än vita: svarta kvinnor löper nästan fyra gånger så stor risk att dö av komplikationer relaterade till graviditet än vita kvinnor, och den situationen har inte förbättrats alls de senaste tjugo åren. Dessutom är det mycket vanligare att kvinnor från minoritetsgrupper diskrimineras inom sjukvården.

Amnestys rapport visar att det finns flera faktorer som gör att så många kvinnor antingen har svårt att nå mödrahälsovården eller får undermålig behandling och bemötande. Många sjukhus är underbemannade med hög personalomsättning och sjukvårdspersonalen är ofta stressad, särskilt på landsbygden och i innerstaden.

Förlora jobbet
Kvinnor som intervjuats av Amnesty säger också att problem med transportmöjligheter till klinikerna och oflexibla öppettider är bidragande faktorer till svårigheterna att få bra sjukvård under förlossning och graviditet. Kvinnor med ett annat modersmål än engelska har svårt att få tolkar.
– Kvinnor har berättat för oss att de är rädda att ta tid från jobbet när de har tid för mödravårdsundersökningar. De tvingas välja mellan att arbeta eller låta bli att arbeta och förlora sitt jobb.

Det är deras verklighet, säger till exempel Eleanor Hinton Hoytt, ordförande för Black Women´s Health Imperative, till Amnesty.

För många kvinnor är den höga sjukhuskostnaden ett stort problem och bara hälften av alla födslar täcks av privata försäkringar. En del försäkringar utesluter även gravida kvinnor.

Enligt Amnesty kommer president Obamas hälsoreform inte att betyda mycket för just mödravården. Fortfarande kommer miljoner personer att stå utan försäkring, och reformen är mest inriktad på primärvården.
– Dessutom gör den ingenting för att komma åt diskrimineringen, systemiska misstag eller avsaknaden av regeringens ansvar som dokumenterats i Amnesty Internationals rapport, sade Rachel Ward, en av rapportförfattarna, till webbtidningen Ekklesia.

USA har inga nationella riktlinjer för hur mödravården ska samordnas och upprätthållas, och bara sex av alla stater kräver att mödradödlighet rapporteras som just detta. Det betyder att det är svårt att få en översikt över hur många som egentligen dör av graviditet och barnafödande, och det är troligt att antalet döda egentligen är mycket högre, menar Amnestys rapport.

Linn Hjort
linn@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.