Sagorna om andra världskriget

26 april 2010

Böcker, Kultur

Skyldig till skuld – En europeisk resa i Nazitysklands skugga, Henrik Arnstad, Norstedts 2009

Henrik Arnstad har som journalist och författare specialiserat sig på att rota i myter om andra världskriget. Förutom den föregående boken om den svenske utrikesministern Christian Günther (2006), har hans artiklar om Finland rönt speciell uppmärksamhet.
Den nya bokens titel är lånad från Ingmar Bergmans film Smultronstället, och i ett särskilt avsnitt resonerar Arnstad om det som blivit hans stora intresse, nämligen andra världskrigets historia. Den historien är ”inte enbart historia i vanlig mening”, istället handlar det ofta mer om sagor.
I ett antal separata uppsatser granskar Arnstad olika länders myter – Finland, Tyskland, Italien, Österrike. Det handlar om Nazityskland och dess allierade. Ett avsnitt ägnas också åt den svenska undfallenheten inför tyska krav. Däri ligger också bokens begränsning.

Hur är det egentligen med den vinnande sidans myter? Det finns numera hyllmeter med litteratur om de tyska nazisternas illdåd. Listan över böcker om kollaboratörernas och medhjälparnas illdåd börjar också bli ansenlig. Detsamma gäller för det officiella Sveriges föga ärofulla hållning under kriget.
Arnstad konstaterar att andra världskriget åtminstone till en början var ännu en stormaktskonflikt. Varför inte fortsätta på den linjen? Det finns stort behov av att också avslöja vinnarnas sagor. En bok som visar hur sagorna om den godmodige Churchill – som med cigarren och whiskyglaset räddar Europa undan ondskan – döljer en av tidens främsta kolonialister och imperialister, finns det verkligen stort behov av.

Per-Olof Mattsson
intis@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.