Pensionärerna kräver rättvisa skatter – nu

12 april 2010

Inrikes, Nyheter

Rättvisa skatter nu!
Bakom det kravet har Pensionärernas Riksorganisation, PRO, sedan en längre tid tillbaka fört en kampanj. Kampanjen kommer att kulminera med en demonstration torsdag 15 april i Stockholm.

Pensionärerna är en stor och viktig väljargrupp för de politiska partierna. Antalet pensionärer uppgår till drygt 1,8 miljoner. Flera av dem lever på en ytterst knapp pension och då framför allt ensamstående kvinnor.
Pensionärerna är en av de grupper som inte fått någon del av alliansens jobbskatteavdrag. Dessutom har den så kallade bromsen i fempartiöverenskommelsen om det nya pensionssystemet slagit till, vilket gör att pensionärerna halkar efter mer och mer jämfört med löntagarna. Ett annat faktum som gör att pensionärerna halkar efter ännu mer är att deras pensioner sedan mitten av åttiotalet inte räknas upp i samma takt som löneutvecklingen för löntagarna.

Stort missnöje
Missnöjet bland pensionärerna är stort. Sedan flera månader tillbaka driver Pensionärernas Riksorganisation, PRO; med 406 000 medlemmar, en kampanj, ”Rättvisa skatter nu”. Redan 19 mars hölls en nationell kampanjdag som genomfördes med motiveringen ”att visa missnöjet med att pensionärer betalar högre skatt än yrkesverksamma med samma inkomst”. ”För en genomsnittspensionär är skatteskillnaden cirka 700 kronor mer i månaden”, skriver www.pro.se
Under påskhelgen kom ny statistik från Statistiska Centralbyrån. Den omfattade tioårsperioden 1999-2008, och av den framgick att klyftorna växer mellan pensionärer och den övriga befolkningen. Under de tio senaste åren ökade pensionärernas inkomster med 24,5 procent och den övriga befolkningens med 34 procent efter skatt.
Men redan i december förra året kom PRO med en rapport, ”Rättvisa skatter – om beskattning av arbetsinkomster och pensioner”. Av den framgick bland annat att en person som gick i pension 2006 fick ut nästan 65 procent av sin nettolön i nettopension. Den som kommer att gå i pension 2012 kommer däremot bara att få ut 52 procent.
PRO uppger att förändringen beror på en kombination av bromsen i pensionssystemet och den stora skatteskillnaden mellan yrkesverksamma och pensionärer.

Viktiga väljare
Att landets pensionärer är en stor och viktig väljargrupp har inte lämnat alliansen någon ro. Strax innan påsk kom därför ett gemensamt utspel om att de vill satsa fem miljarder på sänkt skatt för pensionärerna. Dock inte förrän den första januari 2011, och som mest handlar det om 350 kronor mer i plånboken.
Men PRO låter sig inte nöja med det valfläsket till pensionärerna. De kommer fortfarande att driva principen om lika skatt för lika inkomst. Pension är enligt PRO uppskjuten lön.
– Innan vi får det är vi inte nöjda, och vi kommer inte att ge oss – inget annat duger, säger Anders Teljebäck, PRO:s förbundssekreterare.
För att visa att de inte kommer att ge sig kommer PRO den 15 april att ha en demonstration i Stockholm.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.