“Nu är det dags för barnen!”

26 april 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

”5 minuter för barnen” är en landsomfattande kampanj med målet att placera allas våra barn, vår framtid, längst fram i allmänhetens medvetande och högst upp på den politiska agendan.” Detta skriver nätverket Barnverket inför kampanjen som startar 3 maj.

Initiativtagare är nätverket Barnverket, ett rikstäckande partipolitiskt oberoende nätverk för föräldrar, andra engagerade vuxna, föräldraföreningar och andra nätverk som jobbar för barn i förskola, skola och fritidsverksamhet.
”5 minuter för barnens” målsättning är att göra prioritering av barnen till en huvudfråga i valrörelsen. Under kampanjens startvecka (vecka arton) 3-7 maj, kommer nätverket att påbörja en massiv samlad bearbetning av politiker framförallt i kommunerna. Där kommer man att ta hjälp av allmänheten genom att be tusentals personer att skicka mail med tydliga budskap till politiker och media, för att skapa medvetenhet om det man kallar för ”barnkrisen”. Kampanjen löper sedan ända fram till valet.

Barnkrisen
”Det finns nästan två miljoner barn och ungdomar i Sverige. Minst 250 000 av dem lever i utsatthet. Varje år halkar ytterligare 12 000 utanför. Det är fler än 30 barn om dagen.”
Det är bland annat detta som barnkrisen handlar om, enligt Barnverket. ”5 minuter för barnen” vänder sig emot att politikerna lyckas trolla fram pengar till bankkriser, industrikriser och finanskriser, medan den största krisen av alla, barnkrisen, växer sig svårare och större för varje dag som går.
De ansvariga för kampanjen menar att barnkrisen ska hanteras ungefär som skötseln av ett hus: ”Genom förebyggande åtgärder försöker man förhindra att skador uppstår. Om det trots allt blir problem är det viktigt att handla i tid, innan problemen sprider sig och förvärras. 90-talets nedskärningar i förskola, skola och fritidsverksamhet var ett rejält angrepp på själva grunden i det framtidshuset.”
Internationalen tog kontakt med en av kampanjens arrangörer, Camilla Tängman från Barnverket.

Vad är det här för kampanj och varför genomförs den?
– Kampanjen heter ”5 minuter för barnen” och kommer att ha en kampanjsajt uppe senast vecka 18, www.5minuterforbarnen.se. Där kan man läsa sig till hur snett det blir att ”spara” på barn och unga istället för att se att det är en investering för framtiden att satsa tidigt.
Vad vill ni uppnå med den här kampanjen?
– Vi vill lyfta barnen och framtiden in i allmänhetens medvetande och upp på den politiska agendan.

Varför är det så viktigt att lyfta fram barnens situation?
– Därför att det kostar oerhört mycket, både i mänskligt lidande och i pengar, att inte göra något åt att vi varje dag förlorar 30 svenska barn ut i olika former av utanförskap, 10 000 barn per år, till en kostnad av 200 miljarder per årskull. Det är sanslöst korkat att fortsätta på den vägen när vi vet bättre.
Vad har ni fått för gehör?
– Kunskapen som vi vill sprida är känd av många organisationer som arbetar med frågan på olika sätt. Det gehör vi söker nu är beslutfattarnas, och vi tror att de nås genom att skapa en bred rörelse bland befolkningen i stort. Allmänheten ser att det inte fungerar och vill ha bättre lösningar. Vi hoppas kunna tydliggöra att kunskap om vad man kan göra redan finns, det gäller bara att folk engagerar sig i att få sina kommunpolitiker att börja tänka och agera långsiktigt istället för att hänge sig åt allsköns kortsiktigt budgetslaveri.
– ”5 minuter för barnen” ska vara den väckarklocka som slår larm om vad som behöver göras för barnen och framtiden. Barnverket hälsar välkommen in på www.5minuterforbarnen.se. Dina 5 minuter gör skillnad!

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.