“Metallavtalet en katastrof”

06 april 2010

Inrikes, Nyheter

IF Metalls ledning har högt över huvudet på medlemmarna tecknat avtal för 157 000 industriarbetare. Avtalet får nu hård kritik bland medlemmarna, men också från andra industriförbund.

Ett avtal blev i helgen klart för 130 000 arbetare inom IF Metall. Avtalet är fullt av långtgående eftergifter till arbetsgivarna. Löneökningar som inte kommer att klara reallönerna, en fortsättning på det så omstridda krisavtalet och en villkorskapitulation på den så centrala bemanningsfrågan.

Några dagar innan avtalet var färdigt kom ett uttalande från avtalskonferensen och årsmötet inom IF Metalls avdelning 4 Södra Västerbotten.

Det tog fasta på envisa rykten om att den innersta cirkeln inom IF Metall var på väg att göra upp om ett kompromissförslag med motparten Teknikföretagen. Kompromissen handlade om ett förslag som ger arbetsgivarna rätt att göra undantag i återanställningsrätten och förkorta återanställningsrätten för dem som sägs upp.

Uppmaningen från metallarna i södra Västerbotten var ”att lita på medlemmarna och ta striden”.
”Vi kräver att IF Metall står fast vid sina krav och samtidigt försvarar Lagen om Anställningsskydd – LAS.
– Nej till företagens rätt att gå runt LAS och ta in bemanningsföretag istället när det finns människor med återanställningsrätt och tillräckliga kvalifikationer för det arbete som ska utföras.
– Inga undantag i Lagen om Anställningsskydd avtalsvägen.
– Ingen förkortad återanställningsrätt avtalsvägen. Uppmaningen hade ingen effekt. Medlemmarna kördes över totalt.

Kritiska fack

Reaktionerna från många medlemmar på avtalet är inte nådiga. Stefan Lövfen tvingas ut i ett långt försvarstal för avtalet i Dagens Arbete.

Andra industrifack är mycket kritiska. Framför allt på den så kallade lösningen av bemanningsfrågan. Den konstruktion som IF Metall förhandlat fram om att arbetsgivarna ska kunna frångå LAS turordningsregler för en tredjedel av dem som ska återanställas sågas av flera förbund.
– Deras lösning är inte tillfredsställande. Vi har ett helt annat upplägg. Det hade inte hjälpt oss i vårt stora rättsfall på området, Maraboufallet. Där fick 150 sluta och 50 återanställdes utan att turordningen följdes. Det är precis det IF Metall nu avtalat om, säger Hans-Olov Nilsson, ordförande för Livsmedelsarbetarförbundet till www.lotidningen.se samtidigt som han anser att lönenivån i IF Metalls avtal är alldeles för låg.

Liknande tongångar kommer från fackförbundet GS.
– Vår färdplan i bemanningsfrågan ligger fast, den kommer inte att påverkas av IF Metalls uppgörelse. Bemanningslösningen som IF Metall godtagit är helt oacceptabel, den fungerar inte på våra områden, säger GS förbundsordförande i en kommentar på förbundets hemsida.

Se också veckans ledare.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.