Kärvt för Hotell- och Restaurang

26 april 2010

Inrikes, Nyheter

Efter en del trubbel kommer avtalsförhandlingarna mellan Hotell- och Restaurangfacket, HRF, och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, att återupptas. Tidpunkt är ännu inte bestämd.

Men förhandlingarna kärvar ordentligt. Så här kommenterar bland annat Hotell- och Restaurangfackets ordförande Ella Niia SHR:s agerande hittills på förbundets hemsida www.hrf.se.net
– HRF har sagt nej till arbetsgivarnas yrkanden. Skälen är att dess yrkanden helt enkelt är en skymf mot alla stolta yrkesproffs inom vår bransch. Vi har bland annat krävt en lön att leva på och fasta jobb.
– Genomsnittslönen för en heltid är cirka 19 500 kronor i månaden. SHR tycker att avtalets minimilön för yrkesarbetare på knappa 17 500 är för högt. Och arbetsgivarna vill inte höja denna minimilön. Dessutom vill de att löneökningarna till 100 procent ska fördelas lokalt eller med andra ord 100 procents pott. Detta kan vi naturligtvis inte säga ja till.
– Ett annat krav från arbetsgivarna är att arbetstidslagens begränsningar om maximalt övertids- och mertidsuttag inte ska gälla. Arbetsgivarna vill undanta vår bransch från den skyddslagstiftning som arbetstidslagen är. Detta är skandalöst! Och som om inte detta vore nog vill de införa frivillig övertid. Man säger att det ska införas en möjlighet för alla att ”arbeta extra till ordinarie lön”, kommenterar Ella Niia.
Redan i början av februari lämnade HRF sina krav i årets avtalsrörelse, och där krävde man bland annat 745 kronor mer i månaden.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.