Jättelikt kolkraftverk byggs i Sydafrika

26 april 2010

Nyheter, Utrikes

Trots att över 200 organisationer har sagt ifrån, har Världsbanken godkänt ett lån på flera miljarder kronor till bygget av ett gigantiskt kolkraftverk i Sydafrika.
USA lade ner sin röst, men Sverige röstade för.

Det är Sydafrikas statliga elbolag Eskom som kommer att få omkring 20 miljarder kronor i lån från Världsbanken för att bygga det hett omtvistade kolkraftverket Medupi efter att lånet godkändes vid en omröstning den 8 april.
Två dagar innan omröstningen genomfördes lade miljöorganisationerna groundWork och Earthlife Africa in ett klagomål hos Världsbankens oberoende inspektionspanel i egenskap av representanter för boende i staden Lephalale, som ligger i samma område där kraftverket Medupi ska byggas. Invånarna menar att det är de som kommer att få bära de ”dolda kostnaderna” i form av hälsoproblem från luftföroreningar och höjda kvicksilverhalter i vattnet och jorden.
Trots protester från miljöorganisationer världen runt och inflytelserika sydafrikanska organisationer som landets gruvfackförening och kyrkliga samfund, gick lånet igenom. USA lade ner sin röst, men Sveriges regering röstade för. ”Världsbanken och Sydafrika anser att nyttjandet av kolkraft är det enda rimliga och ekonomiskt hållbara alternativet för att säkra energitillförseln på kort sikt”, kommenterade biståndsminister Gunilla Carlssons pressekreterare Peter Larsson till tidningen ETC.

Världens fjärde största
Medupi kommer att bli världens fjärde största koldioxid-intensiva kolkraftverk och beräknas släppa ut över 25 miljoner ton koldioxid per år. Kritiker menar att byggandet av Medupi kommer att dra på Sydafrika två stora, onödiga skulder: en för lånet – som dessutom måste betalas tillbaka i amerikanska dollar, vilket sätter press på att Sydafrika måste dra in ännu mer utländsk valuta – och en ekologisk skuld till resten av Afrika, då Sydafrika kommer att släppa ut oproportionerligt stora mängder koldioxid i jämförelse med resten av kontinenten.
Earthlife Africa och groundWork menar också att kolkraftverket inte kommer att resultera i lägre elpriser för fattiga sydafrikaner. Eskom har under lång tid kantats av skandaler, bland annat för sina höga elpriser. 2008 ökade elpriserna med mer än tre gånger inflationen, och invånare i fattiga stadsdelar har under många år försökt få tillgång till den dyra elen genom att illegalt koppla in sig i elnätverket.
Samtidigt subventionerar privatpersoners höga elpriser storföretagens elförbrukning, som på det sättet har tillgång till världens billigaste el. Medupi, hävdar Earthlife Africa och groundWork, kommer att gynna storföretagen ytterligare, på bekostnad av fattiga och arbetslösa sydafrikaner.
En ytterst liten del av lånet från Världsbanken har öronmärkts för utveckling av förnyelsebara energikällor, men Eskom har redan misslyckats med ett liknande uppdrag: under tre år skulle elbolaget driva ett projekt som skulle utveckla en miljon varmvattenberedare som drivs av solkraft. Men två år in i projektet har bara tusen varmvattenberedare skapats.

Linn Hjort
linn@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.