En tapper givare

26 april 2010

Kampanj för INTIS

2010 INSAMLING:
Aprilsolens oerhörda ljus, som vi åkallade som ett positivt bländverktyg i förra numret, verkade tyvärr bara på en givare denna vecka. Vi tackar denna givare från Göteborg som inkom med hela 1 458 kronor. Totalt ligger därmed nu insamlingsresultatet på 27 591 kronor. Sedan kan man ju ställa sig frågan varför just 1 458, vari ligger magin i denna inte helt jämna sifferkombination? Var det månne året för en bonderesning i Böhmen? Eller är det kanske en argentinsk dans som är mindre känd på våra breddgrader? Hur som haver, april, och solstrålarnas sken, är inte över än även om vintriga vindar och askmoln just för tillfället tagit atmosfären i sitt grepp.
Anders Karlsson

Anders Karlsson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.