Elektrikerna i övertidsblockad

26 april 2010

Inrikes, Nyheter

– Om vi inte tar ut pengarna kommer eldirektörerna bara att bli rikare och de badar ju redan i pengar. Det säger Ulf Carlsson, ansvarig för kraftverksavtalet hos Elektrikerförbundet, till www.lo.se. Ett Elektrikerförbund som nu är ute i en övertidsblockad, och där åtta personer sedan i måndags strejkar vid Oskarhamns kärnkraftverk.

Det är inte bara Pappers som är ute i strid i årets avtalsrörelse. Elektrikerförbundet och 1 800 elektriker (totalt har Elektrikerförbundet 26 000 medlemmar) som omfattas av kraftverksavtalet är sedan den 15 april ute i en övertidsblockad. Sedan i måndags är åtta personer som arbetar med materialhantering vid Oskarshamns kärnkraftverk ute i strejk.
Anledningen till konflikterna är att både Skogindustrierna och Energiföretagens arbetsgivarförening vägrar att acceptera att de bägge förbunden bland annat vill ha de löneökningar på 2,6 procent som LO-samordningen slagit fast. Istället vill bägge arbetsgivarorganisationerna som detaljstyrs av arbetsgivarkartellen Svenskt Näringsliv att facken villkorslöst ska krypa till korset. Facken ska acceptera ett avtal som det IF Metall gick med på, och som kommer att ge en reallönesänkning detta år. Något som till och med LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin medger i en intervju i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga tisdag 20 april.

Inte bara lönen
Men för elektrikerna handlar det inte bara om lönerna.
Mikael Pettersson på Elektrikernas förbundskontor säger till Internationalen:
– Vi har en rad andra krav som är lika viktiga. Rätten till ett familjeliv för våra elektriker som har småbarn. Med det menas att de inte ska vara tvingade att ta arbete på annan ort långt bort från hemmet. Vi vill ha en reglering av bemanningsfrågan. Dessutom en fråga som handlar om den personliga integriteten, det vill säga att arbetsgivarna inte godtyckligt ska kunna utföra drogtester på våra medlemmar. Den frågan måste regleras.
– Vi vill ha också ha en rimlig boendestandard för de medlemmar som arbetar långt borta från hemmet.
Tidningarnas Telegrambyrå uppger att elektrikernas övertidsblockad biter. En rundringning som TT gjort gav vid handen att åtminstone 12 vattenkraftverk helt eller delvis blivit stående efter störningar eftersom elektrikerna av förklarliga skäl inte jobbar övertid.
Mikael Pettersson säger att i skrivande stund pågår nya förhandlingar, men medger att det går ”kärvt”.

Fakta bakom kraven
På Elektrikerförbundets hemsida finns fullständig information om den pågående konflikten och ett tvåsidigt blad som heter Avtalet och går ut till medlemmarna. Där finns bland annat följande intressanta fakta som mer än väl motiverar Elektrikerförbundets krav:
”– Om Elektrikerförbundet fick igenom alla sina krav för 1 800 kraftverkare, enligt avtalskraven från i januari, skulle det kunna påverka elpriset för t ex ett normalt villahushåll med en energiförbrukning på cirka 25 000 kWh med omkring fyra öre (!) för ett helt år.
– 2009 redovisade de tre största energibolagen ett resultat på närmare 60 000 miljoner kronor motsvarande 33 miljoner kronor per kraftverkare eller 3,3 miljoner per anställd inom EFA:s område (Energiföretagens Arbetsgivareförening).
– Enbart lön till Fortums VD 2008 på cirka 13 600 000 motsvarar 7 555 kronor per kraftverkare.
– Att pensionera Vattenfalls f d VD kostar cirka 60 miljoner.”
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.