Demonstration mot nedskärningar i Göteborg

15 april 2010

Göteborg, Inrikes, Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

Igår deltog ett hundratal personer i en demonstration under parollen ”Låt inte barnen betala krisen!” arrangerad av nätverket Göteborgsföräldrar mot nedskärningar.

Nätverket har bildats för att samordna de protester som skett i olika stadsdelar i Göteborg mot de stora budgetnedskärningar som slår hårt mot skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek och annat.

Camilla Tängman, aktiv i Föräldrakommittén i Biskopsgården och även i det rikstäckande ”Barnverket”, påminde i sitt tal politikerna om att Göteborgs kommun i en egen utredning konstaterat att närmare femtusen av stadens barn riskerar att som vuxna hamna i någon form av utanförskap ”om inget extraordinärt görs.”

– Trots det satsar politikerna på ”budgetbalans” och skär ner på verksamheten. Men jag föredrar att mina barn är i balans även när de blir vuxna, sade Camilla Tängman.

I Frölunda-Högsbo har en kraftfull föräldraopinion under de senaste veckorna protesterat mot politikernas beslut att stänga tre grundskolor i området. Bland annat genomfördes en skolstrejk med stor uppslutning på två av skolorna, utan att den S-ledda stadsdelsnämnden ännu tagit intryck. Föräldern Catharina Thörn från stadsdelen talade på gårdagens demonstration.

Hon är också en av initiativtagarna till Musiktåget mot nedskärningar, som föddes när föräldrar och barn med unisona upprepade sånger försökte blockera nämnpolitikerna från att ta beslutet om skolstängning på ett möte februari. Musiktåget planerar nu att fortsätta sina sjungande protester.

– Vi måste bli många som tillsammans för så mycket väsen inför valet att politikerna tvingas inta barnens perspektiv, sade Catharina Thörn i sitt tal.

  

  

  

  

  

  

Catharina Thörn från “Musiktåget mot nedskärningar”

Text och foto: Björn Rönnblad

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.